Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Vassiliev Victor Anatolievich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2022
1. V. L. Arlazarov, A. Ya. Belov, V. O. Bugaenko, V. A. Vassiliev, A. L. Gorodentsev, S. A. Dorichenko, Yu. S. Ilyashenko, V. M. Imaykin, S. I. Komarov, A. G. Kushnirenko, Yu. P. Lysov, A. L. Semenov, V. M. Tikhomirov, A. K. Tolpygo, A. G. Khovanskii, P. A. Yakushkin, I. V. Yaschenko, “Nikolai Nikolaevich Konstantinov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 77:3 (2022), 531–541  mathnet  crossref  crossref
2. V.A. Vassiliev, Cohomology of spaces of complex knots, 2022 , 34 pp., arXiv: 2207.08247
3. V.A. Vassiliev, Complements of discriminants of real parabolic function singularities, 2022 , 30 pp., arXiv: 2208.10929

   2021
4. V. A. Vassiliev, Cohomology of spaces of Hopf equivariant maps of spheres, 2021 , 5 pp., arXiv: 2102.07157
5. Victor A. Vassiliev, Varieties of chord diagrams, braid group cohomology and degeneration of equality conditions, 2021 , 9 pp., arXiv: 2108.00463
6. V. A. Vassiliev, Complements of discriminants of simple real function singularities, 2021 , 23 pp., arXiv: 2109.12287

   2020
7. Victor A. Vassiliev, “New Examples of Irreducible Local Diffusion of Hyperbolic PDE's”, SIGMA, 16 (2020), 9 , 21 pp., arXiv: 1909.13211  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
8. A. M. Astashov, I. V. Astashova, A. V. Bocharov, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Verbovetsky, A. M. Vershik, A. P. Veselov, M. M. Vinogradov, L. Vitagliano, R. F. Vitolo, Th. Th. Voronov, V. G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I. S. Krasil'shchik, I. M. Krichever, A. P. Krishchenko, S. K. Lando, V. V. Lychagin, M. Marvan, V. P. Maslov, A. S. Mishchenko, S. P. Novikov, V. N. Rubtsov, A. V. Samokhin, A. B. Sossinsky, J. Stasheff, D. B. Fuchs, A. Ya. Khelemsky, N. G. Khor'kova, V. N. Chetverikov, A. S. Schwarz, “Alexandre Mikhailovich Vinogradov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 369–375  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi
9. V. A. Vassiliev, “Homology of the complex of not 2-divisible partitions”, European J. Combin., 86 (2020), 103090 , 7 pp., arXiv: 1807.05742  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus;
10. V. A. Vassiliev, “Algebroidally integrable bodies”, Arnold Math. J., 6:2 (2020), 291–309 , arXiv: 2003.04665  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus;
11. V.A.Vasilev, Vetvyaschiesya ob'emy i gruppy otrazhenii, MTsNMO, Moskva, 2020 , 104 pp. https://biblio.mccme.ru/node/74704/shop
12. M.Kazarian, I.Krichever, S.Lando, Yu.Ilyashenko, S.Natanzon, A.Sergeev, M.Tsfasman, V.Vassiliev, “Sabir Gusein-Zade is 70”, Moscow Mathematical Journal, 20:4 (2020), 817-818 http://www.mathjournals.org/mmj/2020-020-004/2020-020-004-008.html  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   2019
13. V. A. Vassiliev, “New examples of locally algebraically integrable bodies”, Mathematical Notes, 106:6 (2019), 894–898 , arXiv: 1902.07235  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2018
14. V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Yu. Vesnin, I. A. Dynnikov, Yu. G. Reshetnyak, A. B. Sossinsky, I. A. Taimanov, V. G. Turaev, A. T. Fomenko, E. A. Fominykh, A. V. Chernavsky, “Sergei Vladimirovich Matveev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:4 (2018), 737–746  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
15. A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
16. Victor A.Vassiliev, Twisted homology of configuration spaces, homology of spaces of equivariant maps, and stable homology of spaces of non-resultant systems of real homogeneous polynomials, 2018 , 32 pp., arXiv: 1809.05632
17. V. A. Vassiliev, “Lacunas and local algebraicity of volume functions”, J. Singul., 18 (2018), 350–357 , arXiv: 1803.07829  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
18. V. A. Vassiliev, “Twisted homology of configuration spaces and homology of spaces of equivariant maps”, Dokl. Math., 98:3 (2018), 629–633  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  elib  scopus
19. V. A. Vassiliev, “Stable Cohomology of Spaces of Non-Resultant Systems of Homogeneous Polynomials in $\mathbb R^n$”, Dokl. Math., 98:1 (2018), 330–333  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)
20. Victor A. Vassiliev, “Topology of complexes of edge covering partite graphs and hypergraphs”, Combinatorica, 38:5 (2018), 1239–1249  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2017
21. V. A. Vasilev, Geometriya diskriminanta, MTsNMO, Moskva, 2017 , 16 pp. http://www.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.41.pdf
22. M. Pirogovskaya, S. Popov, S. Kleiner, V. Vasilev, Teologiya, nauchnost, lichnyi opyt uchenogo: diskussiya Indicator.Ru, Teologiya, nauchnost, lichnyi opyt uchenogo: Diskussiya na portale Indicator.Ru, 2017 https://indicator.ru/article/2017/06/13/dissertaciya-po-teologii/
23. V. Vasilev, Khirsh s pravom soveschatelnogo golosa: naukometriya v matematike, 2017 https://indicator.ru/article/2017/01/09/s-pravom-soveshchatelnogo-golosa/
24. A. Tsaturyan, V. Vasilev, Vzryv landshafta, Gazeta “Troitskii Variant”, 23.05.2017 # 229 c. 2–3, 2017 http://trv-science.ru/2017/05/23/vzryv-landshafta/
25. A. Chernavski, D. Fuchs, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, O. Karpenkov, A. Kirillov, S. Lando, S. Matveev, M. Skopenkov, V. Tikhomirov, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Alexei Bronislavovich Sossinsky turns 80”, Mosc. Math. J., 17:3 (2017), 555–558  mathnet  crossref  isi
26. V. A. Vassiliev, “Stable cohomology of spaces of non-resultant polynomial systems in $\mathbb R^3$”, Dokl. Math., 96:3 (2017), 616–619  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
27. V. A. Vassiliev, “Multiplicities of bifurcation sets of Pham singularities”, Mosc. Math. J., 17:4 (2017), 825–836 , arXiv: 1701.03909  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus

   2016
28. V. A. Vassiliev, “Homology groups of spaces of non-resultant quadratic polynomial systems in ${\mathbb R}^3$”, Izv. Math., 80:4 (2016), 791–810  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)
29. V. A. Vassiliev, “Multiplicities of Maxwell sets of Pham singularities”, Funct. Anal. Appl., 50:3 (2016), 225–227  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
30. Victor A. Vassiliev, “Linking numbers in non-orientable 3-manifolds”, J. Knot. Theor. Ramif., 25:12 (2016), 1642016 , 13 pp., arXiv: 1606.05876  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
31. S. Chmutov, M. Karev, A. Khovanski, J. Krasilshchik, S. Lando, N. Mnev, G. Panina, Yu. Romanovski, I. Scherbak, A. Sossinski, A. Varchenko, N. Vasilyev, V. Vassiliev, A. Vershik, “Remembrance: Sergei Duzhin (June 17, 1956–February 1, 2015)”, Journal of Knot Theory and its Ramifications, 25:12 (2016), 1677001-1–1677011-8  crossref  mathscinet  isi
32. V. I. Arnold, Collected works, v. III, Singularity Theory 1972-1979, eds. A. B. Givental, B. A. Khesin, M. B. Sevryuk, V. A. Vassiliev, O. Ya. Viro, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2016 , XIV+509 pp. http://www.springer.com/series/8602  mathscinet  zmath
33. V. A. Vassiliev, “Local Petrovskii lacunas close to parabolic singular points of the wavefronts of strictly hyperbolic partial differential equations”, Sb. Math., 207:10 (2016), 1363–1383  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
34. N. Demina, V. Vasilev, Khirshemaniya i khirshefobiya, “Troitskii variant” 24 (218), s. 6, 2016 http://trv-science.ru/uploads/218N.pdf  zmath
35. M. Gelfand, V. Vasilev, Esli potratish zhizn na matematiku, to ty ee ne zrya prozhil, “Troitskii variant” 25 (219), s. 6, 2016 http://trv-science.ru/uploads/219N.pdf

   2015
36. V. A. Vassiliev, “Newton's lemma XXVIII on integrable ovals in higher dimensions and reflection groups”, Bull. Lond. Math. Soc., 47:2 (2015), 290–300 , arXiv: 1407.7221  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  scopus (cited: 11)
37. V. A. Vassiliev, “A few problems on monodromy and discriminants”, Arnold Math. J., 1:2 (2015), 201–209 , arXiv: 1504.01997  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
38. V. A. Vassiliev, “Homology of spaces of non-resultant polynomial systems in $\mathbb R^2$ and $\mathbb C^2$”, Arnold Math. J., 1:3 (2015), 233–242 , arXiv: 1409.6005  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 3)
39. V. A. Vassiliev, “Rational Homology of the Order Complex of Zero Sets of Homogeneous Quadratic Polynomial Systems in $\mathbb R^3$”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 197–209 , arXiv: 1501.06063  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
40. P. Etingof, S. Loktev, L. Rybnikov, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, S. Lando, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Boris Feigin”, Mosc. Math. J., 15:2 (2015), 185–186  mathnet  crossref  mathscinet  isi
41. V. Vasilev, “U nas v matematike schitaetsya prilichnym povedeniem chto-to komu-to prepodavat”, Znanie-Sila, 2015, no. 7, 80–84 http://www.znanie-sila.su/?issue=issues/contents_iss.php&id=128

   2014
42. V. A. Vasilev, Topologiya dlya mladshekursnikov, MTsNMO, M., 2014 , 160 pp. http://biblio.mccme.ru/node/4822
43. V. Vassiliev, “Topology in Arnold's Work”, Arnold: Swimming Against the Tide, eds. B. A. Khesin and S. L. Tabachnikov, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, 165–171 http://www.ams.org/bookstore-getitem/item=mbk-86  crossref  mathscinet
44. A. I. Bufetov, A. A. Glutsyuk, S. M. Gusein-Zade, A. S. Gorodetski, V. Yu. Kaloshin, A. G. Khovanskii, V. A. Kleptsyn, S. Yu. Nemirovskii, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, S. Yu. Yakovenko, “Yulij Sergeevich Ilyashenko”, Mosc. Math. J., 14:2 (2014), 173–179  mathnet  crossref  mathscinet  isi
45. V. A. Vasilev, N. M. Karpushina, S. N. Fedin, “Glavnyi element ucheby – eto opyt obscheniya s umnymi lyudmi! (Intervyu s V. A. Vasilevym)”, Matematika v shkole, 2014, no. 6, 3–8  elib

   2013
46. V. A. Vasilev, “Bez samoobrazovaniya - nikak”, Troitskii variant, 2013, no. 22(141) (5.11.2013), 8 http://trv-science.ru/141N.pdf
47. V. A. Vasilev, “Pamyati Andreya Zelevinskogo”, Troitskii variant, 2013, no. 8(127) (23.04.2013), 14 http://trv-science.ru/127N.pdf
48. V. A. Vasilev, “Finalnyi variant tumanen”, Troitskii variant, 2013, no. 21(140) (22.10.2013), 2 http://trv-science.ru/140N.pdf
49. V. A. Vasilev, “Matematika i matematiki podreformennoi Rossii”, Polit.ru (10.09.2013), 2013 http://polit.ru/article/2013/09/10/vassiliev_math_conf_ras/
50. V. A. Vasilev, “RAN: reforma protiv evolyutsii”, Polit.ru (30.07.2013), 2013 http://polit.ru/article/2013/07/30/vassiliev_about_ras/
51. V. I. Arnold, Collected works, v. 2, Hydrodynamics, Bifurcation Theory, and Algebraic Geometry, 1965–1972, eds. A. B. Givental, B. A. Khesin, A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, O. Ya. Viro, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2013 , 466 pp.  mathscinet
52. V. A. Vassiliev, Vvedenie v topologiyu [Introduction to Topology], Extended Chinese translation of the 1997 textbook, International Press of Boston/Higher Education Press, Beijing, 2013 , 150 pp.
53. V. A. Vasilev, “Uchitelya”, v kn.: M. M. Yudkevich, Yu. V. Ivanova, L. F. Borusyak, V. V. Seliverstov, Pokoleniya VShE. Uchitelya ob uchitelyakh, Izdatelskii dom NIU VShE, M., 2013, 15–19
54. V. A. Vasilev, “Nauka i psevdonauka (forum)”, Antropologicheskii forum, 2013, no. 18, 33–36 http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_18/

   2012
55. V. A. Vasilev, “Boloto egalitarizma”, Troitskii variant, 2012, no. 3(97), 6 http://trv-science.ru/2012/02/14/boloto-ehgalitarizma/#more-14341
56. V. A. Vasilev, “Allo, my ischem talanty?”, Troitskii variant, 2012, no. 5(99), 1–2  zmath
57. V. Vassiliev, “Topology in Arnold's work”, A piece of the collection “Memories of Vladimir Arnold”, Notices of the AMS, 59:4 (2012), 495–499 http://www.ams.org/notices/201204/rtx120400482p.pdf
58. A. A. Agrachev, D. V. Anosov, I. A. Bogaevskii, A. S. Bortakovskii, A. B. Budak, V. A. Vassiliev, V. V. Goryunov, S. M. Gusein-Zade, A. A. Davydov, V. R. Zarodov, V. D. Sedykh, D. V. Treshchev, V. N. Chubarikov, “Vladimir Mikhailovich Zakalyukin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 375–379  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
59. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
60. V. A. Vassiliev, “A topological proof of the Arnold four cusps theorem”, Bull. London Math. Soc., 44:4 (2012), 637–641 http://www.pdmi.ras.ru/ãrnsem/papers/fourverta.pdf  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
61. V. A. Vasilev, “Novoe vino? Starye mekhi? (Podborka kommentariev k state A. Volkova i D. Livanova «Stavka na novoe soderzhanie»)”, Troitskii variant, 2012, no. 18(112), 2 http://trv-science.ru/2012/09/11/
62. A. A. Kirillov, A. Kh. Shen, V. A. Vasilev, ““Konstantinov — «nou-khau» Rossii””, Troitskii variant, 2012, no. 95, 15 http://trv-science.ru/2012/01/17/konstantinov-nou-khau-rossii/  zmath
63. Viktor Vasilev, Formuly i teoremy – ne glavnoe, chto poluchayut studenty, Intervyu zhurnalu “Afisha-Gorod”, 2012 https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/viktor-vasiliev-matematik/

   2011
64. S. A. Grishanov, V. A. Vassiliev, “Invariants of links in 3-manifolds and splitting problem of textile structures”, J. Knot Theory Ramifications, 20:3 (2011), 345–370 http://ag.hse.ru/data/2012/03/12/1211315126/4gv.pdf  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)
65. S. A. Grishanov, V. A. Vassiliev, “Gauss diagram invariants of links in $M^2\times\mathbf R^1$”, J. Knot Theory Ramifications, 20:3 (2011), 371–387 http://www.pdmi.ras.ru/ãrnsem/papers/5gv.pdf  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
66. V. A. Vassiliev, “Topological complexity and Schwarz genus of general real polynomial equation”, Mosc. Math. J., 11:3 (2011), 617–625  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
67. V. A. Vassiliev, “On topological invariants of real algebraic functions”, Funct. Anal. Appl., 45:3 (2011), 163–172 http://www.pdmi.ras.ru/ãrnsem/papers/fa11ra.pdf  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
68. V. A. Vasilev, “Problema vybora”, Troitskii variant, 2011, no. 93 (6.12.2011), 5 http://trv-science.ru/2011/12/06/problema-vybora/#more-13159  zmath
69. V. A. Vasilev, “Tryuki so standartom”, Nauka v fokuse, 2011, no. 001 (Sentyabr 2011), 28
70. V. A. Vasilev, “Dzhon Milnor, svetlyi i moschnyi talant”, Troitskii variant, 2011, no. 75, 8  zmath
71. V. A. Vasilev, “Otkaz ot fundamentalnosti delaet «kompetentsii» zavedomoi fiktsiei”, Troitskii variant, 2011, no. 85 (16.08.2011), 6–7
72. V. A. Vasilev, 150 retsenzii na shkolnye uchebniki po matematike, http://www.mi.ras.ru/ṽva/, 2011
73. V. A. Vasilev, “Integriruemye ovaly i monodromiya. Annotatsiya doklada 10.12.2009”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, XXVII, Izd-vo Mosk. un-ta, 2011, 18

   2010
74. S. B. Artemov, A. A. Belavin, V. M. Buchstaber, A. I. Esterov, B. L. Feigin, V. A. Ginzburg, E. A. Gorsky, Yu. S. Ilyashenko, A. A. Kirillov, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, G. A. Margulis, Yu. A. Neretin, S. P. Novikov, S. B. Shlosman, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, S. G. Vlăduţ, “Sabir Medgidovich Gusein-Zade”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010), 831–832  mathnet
75. D. Anosov, V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Khovanskii, S. Lando, S. Novikov, A. Sossinsky, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 10:3 (2010), 481–483 http://www.ams.org/distribution/mmj/vol10-3-2010/viarnold.html  mathnet  mathscinet
76. V. A. Vasilev, “Zakony prirody nepodkupny”, V zaschitu nauki (byulleten komissii RAN po borbe s lzhenaukoi), 7, Nauka, M., 2010, 45–48 http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2022