Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Klimenko Alexey Vladimirovich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2021
1. O. V. Anashkin, P. M. Akhmet'ev, D. V. Balandin, M. K. Barinova, I. V. Boykov, V. N. Belykh, P. A. Vel'misov, I. Yu. Vlasenko, O. E. Galkin, S. Yu. Galkina, V. K. Gorbunov, S. D. Glyzin, S. V. Gonchenko, A. S. Gorodetski, E. V. Gubina, E. Ya. Gurevich, A. A. Davydov, L. S. Efremova, R. V. Zhalnin, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. I. Zhukova, S. Kh. Zinina, Yu. S. Ilyashenko, N. V. Isaenkova, A. O. Kazakov, A. V. Klimenko, S. A. Komech, Yu. A. Kordyukov, V. E. Kruglov, E. V. Kruglov, E. B. Kuznetsov, S. K. Lando, Yu. A. Levchenko, L. M. Lerman, M. I. Malkin, D. S. Malyshev, V. K. Mamaev, T. Ph. Mamedova, V. S. Medvedev, T. V. Medvedev, D. I. Mints, T. M. Mitryakova, A. D. Morozov, A. I. Morozov, E. V. Nozdrinova, E. N. Pelinovsky, Ya. B. Pesin, A. S. Pikovsky, S. Yu. Pilyugin, G. M. Polotovsky, O. V. Pochinka, I. D. Remizov, P. E. Ryabov, A. S. Skripchenko, A. V. Slunyaev, S. V. Sokolov, L. A. Sukharev, E. A. Talanova, V. A. Timorin, S. B. Tikhomirov, V. F. Tishkin, D. V. Treschev, D. , “To the 75th anniversary of Vyacheslav Zigmundovich Grines”, Zhurnal SVMO, 23:4 (2021), 472–476  mathnet  crossref

   2020
2. Alexander I. Bufetov, Alexey Klimenko, Caroline Series, “A symmetric Markov coding and the ergodic theorem for actions of Fuchsian Groups”, Mathematics Research Reports, 1 (2020), 5–14  mathnet  crossref;

   2019
3. Alexey Klimenko, Spatial limit theorem for interval exchange transformations, 2019 , 11 pp., arXiv: 1901.05570
4. A. Klimenko, “Prostranstvennaya predelnaya teorema dlya perekladyvanii otrezkov”, Mosc. Math. J., 19:2 (2019), 343–356  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus

   2018
5. Alexander I. Bufetov, Alexey Klimenko, Caroline Series, Convergence of spherical averages for actions of Fuchsian Groups, 2018 , 56 pp., arXiv: 1805.11743

   2015
6. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib

   2014
7. A. Klimenko, O. Romaskevich, “Asymptotic properties of Arnold tongues and Josephson effect”, Mosc. Math. J., 14:2 (2014), 367–384, 428 , arXiv: 1305.6746  mathnet (cited: 7)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 8)

   2013
8. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013), 733–734  mathnet  crossref  isi

   2012
9. A. I. Bufetov, M. Khristoforov, A. Klimenko, “Cesàro convergence of spherical averages for measure-preserving actions of Markov semigroups and groups”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2012:21 (2012), 4797–4829 , arXiv: 1101.5459 (First published online: October 25, 2011)  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 6)
10. A. I. Bufetov, A. V. Klimenko, “Maximal inequality and ergodic theorems for Markov groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 27–42  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
11. A. I. Bufetov, A. V. Klimenko, “On Markov operators and ergodic theorems for group actions”, European J. Combin., 33:7 (2012), 1427–1443  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)

   2011
12. A. I. Bufetov, A. V. Klimenko, M. I. Khristoforov, “Cesàro convergence of spherical averages for Markov groups and semigroups”, Russian Math. Surveys, 66:3 (2011), 633–634  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2023