EXACT S-MATRIX FOR SIN-GORDON

 

I.Ya.Aref'eva and V.E.Korepin. S-matrix for (Sin-Gordon) $_2$ theory.
Pisma JETF, v.20 (1974) 680; v22 (1975) 534.