Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Kulikovskii Andrei Gennadievich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |


Articles


   2018
1. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Problem of the Motion of an Elastic Medium Formed at the Solidification Front”, Proc. Steklov Inst. Math., 300 (2018), 86–99  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
2. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Shock Waves in Anisotropic Cylinders”, Proc. Steklov Inst. Math., 300 (2018), 100–113  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2017
3. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Formation fronts of a nonlinear elastic medium from a medium without shear stresses”, Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mchanics Bulletin, 72:3 (2017), 59–65  mathnet  crossref  isi  scopus
4. Anna P. Chugainova, Andrey T. Il'ichev, Andrey G. Kulikovskii, Vladimir A. Shargatov, “Problem of arbitrary discontinuity disintegration for the generalized Hopf equation: selection conditions for a unique solution”, J. Appl. Math., 82:3 (2017), 496 , 525 pp.  mathnet  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
5. A. G. Kulikovskii, “Evolution of perturbations on a steady weakly inhomogeneous background. Complex Hamiltonian equations”, J. Appl. Math. Mech., 81:1 (2017), 1–10  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
6. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Long nonlinear waves in anisotropic cylinders”, Comput. Math. Math. Phys., 57:7 (2017), 1198–1204  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
7. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Study of discontinuities in solutions of the Prandtl-Reuss elastoplasticity equations”, Comput. Math. Math. Phys., 56:4 (2016), 637–649  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
8. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, V. A. Shargatov, “Uniqueness of self-similar solutions to the Riemann problem for the Hopf equation with complex nonlinearity”, Comput. Math. Math. Phys., 56:7 (2016), 1355–1362  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
9. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “A self-similar wave problem in a Prandtl–Reuss elastoplastic medium”, Proc. Steklov Inst. Math., 295 (2016), 179–189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
10. A. G. Kulikovskii, “Remarks on the paper by Sh. A. Mukhamediev, E. I. Ryzhak,and S. V. Sinyukhina “Stability of a two-layer system ofinhomogeneous heavy barotropic fluids”, J. Appl. Math. Mech.: 2016, Vol. 80, No. 3, pp. 264–270”, J. Appl. Math. Mech., 80:3 (2016), 271–272  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2015
11. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Shock Waves in Elastoplastic Media with the Structure Defined by the Stress Relaxation Process”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 167–182  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
12. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Anisotropic elastic medium formation in a compression front of particles flow”, J. Appl. Math. Mech., 79:6 (2015), 521–530  mathnet  crossref  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2013
13. A. G. Kulikovskii, N. T. Pashchenko, “Stability of a Flame Front in a Divergent Flow”, Proc. Steklov Inst. Math., 281 (2013), 49–61  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
14. “The overturning of Riemann waves in elastoplastic media with hardening”, J. Appl. Math. Mech., 77:4 (2013), 350–359  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)

   2011
15. A. G. Kulikovskii, “Multi-parameter fronts of strong discontinuities in continuum mechanics”, J. Appl. Math. Mech., 75:4 (2011), 378–389  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 3)
16. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Near-resonace transverse oscillations in an elastic layer. Steady-state solutions”, J. Appl. Math. Mech., 75:1 (2011), 19–26  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2010
17. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “O statsionarnoi strukture udarnykh voln v uprugikh sredakh i dielektrikakh”, ZhETF, 137:5 (2010), 973–985  elib (cited: 5)
18. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Self-similar asymptotics describing nonlinear waves in elastic media with dispersion and dissipation”, Comput. Math. Math. Phys., 50:12 (2010), 2145–2156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
19. A. G. Kulikovskii, N. T. Pashchenko, “The effect of a small background inhomogeneity on the asymptotic properties of linear perturbations”, J. Appl. Math. Mech., 74:2 (2010), 127–134  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
20. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Transmission of oscillations through a layer of a nonlinear elastic medium”, Acoustical Physics, 56:6 (2010), 893–903  crossref  adsnasa  isi

   2009
21. A. G. Kulikovskii, N. T. Paschenko, “Razvitie vozmuschenii na fone, blizkom k odnorodnomu, v sluchae neustoichivisti”, Trudy konferentsii «Sovremennye problemy mekhaniki sploshnoi sredy», posvyaschennoi pamyati akademika L. I. Sedova v svyazi so stoletiem so dnya ego rozhdeniya, Torrus press, M., 2009, 208–225
22. A. G. Kulikovskii, N. T. Paschenko, “Ustoichivost fronta plameni v raskhodyaschemsya potoke”, Sb. nauchnykh trudov «Uspekhi mekhaniki sploshnykh sred» k 70-letiyu akademika V. A. Levina, Dalnauka, Vladivostok, 2009, 365–381
23. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Nelineinye volny v uprugikh sredakh. Needinstvennost reshenii”, Cb. «Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozheniya», posvyaschennyi 70-letiyu V. A. Sadovnichego, Izd-vo Mosk. un-ta, M., 2009, 58–65
24. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “On solution non-uniqueness in the nonlinear elasticity theory”, Reviews on Advanced Materials Science, 19:1/2 (2009), 93–98  isi  elib

   2008
25. A. G. Kulikovskii, Ye. I. Sveshnikova, “A model for describing near-resonance oscillations in an elastic layer”, J. Appl. Math. Mech., 72:6 (2008), 715–723  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 1)
26. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Okolorezonansnye kolebaniya sloya neszhimaemoi uprugoi sredy”, Problemy sovremennoi mekhaniki, Izd-vo MGU, Izd-vo Omega-L, M., 2008, 207–221
27. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “The influence of small scale dispersion and dissipation on nonlinear waves in elastic media”, The problem of solution non-uniqueness in hyperbolic approximation, Proceedings of XXXVI International Summer School-Conference “Advanced Problems in Mechanics” APM'2008 (St. Petersburg, Repino, Jule 6 – Jule 10, 2008), 2008, 394–400
28. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Classical and non-classical discontinuities in solutions of equations of non-linear elasticity theory”, Russian Math. Surveys, 63:2 (2008), 283–350  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 8)
29. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Opisanie evolyutsii okolorezonansnykh kolebanii sloya uprugoi sredy”, Trudy VIII Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Nelineinye kolebaniya mekhanicheskikh sistem», Nizhnii Novgorod, 2008, 30–34

   2007
30. A. G. Kulikovskii, A. V. Lozovskii, N. T. Pashchenko, “On the development of perturbations on a weakly inhomogeneous background”, J. Appl. Math. Mech., 71:5 (2007), 690–700  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2012
31. A. G. Kulikovskii and A. P. Chugainova, “Classical and nonclassical discontinuities and their structures in nonlinear elastic media with dispersion and dissipation”, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 276, Suppl. 2 (2012), 1–68  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2006
32. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Nonlinear near-resonance oscillations of a layer of an elastic incompressible medium”, J. Appl. Math. Mech., 70:6 (2006), 924–933  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
33. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, E. I. Sveshnikova, “On the nonuniqueness of solutions to the nonlinear equations of elasticity theory”, J. Engrg. Math., 55:1-4 (2006), 97–110  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 3)
34. A. G. Kulikovskiĭ, “On the global instability of homogeneous flows in non-one-dimensional domains”, J. Appl. Math. Mech., 70:2 (2006), 229–234  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib  scopus (cited: 7)

   2005
35. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, A. P. Chugainova, “Some Problems in Nonlinear Dynamic Elasticity”, Proc. Steklov Inst. Math., 251 (2005), 165–191  mathnet  mathscinet  zmath
36. A. G. Kulikovskii, N. T. Pashchenko, “Propagation regimes of self-supported light-detonation waves”, Fluid Dynam., 40:5 (2005), 818–828  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)

   2004
37. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Modeling the influence of small-scale dispersion processes in a continuum on the formation of large-scale phenomena”, Comput. Math. Math. Phys., 44:6 (2004), 1062–1068  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 10)
38. A. G. Kulikovskii, “Phase transitions in flow through a heat-conducting porous skeleton”, Fluid Dynam., 39:3 (2004), 429–434  crossref  zmath  scopus (cited: 4)

   2003
39. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “The effect of a change in entropy on the shape of the shock adiabatic curve of quasitransverse elastic waves”, J. Appl. Math. Mech., 67:1 (2003), 79–88  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2002
40. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, A. P. Chugainova, “On nonuniqueness of solutions in the nonlinear theory of elasticity”, Modeli mekhaniki sploshnoi sredy, Obzornye doklady i lektsii XVI sessii mezhd. shkoly po modelyam mekhaniki sploshnoi sredy (Kazan, 2002), Tr. Matem. tsentra im. N. I. Lobachevskogo, 16, Izd-vo Kazan. matem. ob-va, Kazan, 2002, 6–25  mathscinet
41. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Ob ustoichivosti k dvumernym vozmuscheniyam metastabilnoi udarnoi volny v vyazkouprugoi srede”, PMM, 66:1 (2002), 109–117  zmath
42. A. G. Kulikovskii, “Evaporation and condensation fronts in porous media”, Fluid Dynam., 37:5 (2002), 740–746  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)

   2001
43. A. G. Kulikovskiĭ, E. I. Sveshnikova, “A condition for the nonexistence and nonuniqueness of solutions of self-similar problems of continuum mechanics”, J. Appl. Math. Mech., 65:6 (2001), 941–950 (2002)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2000
44. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Ob ustoichivosti kvazipoperechnykh udarnykh voln v anizotropnykh uprugikh sredakh”, PMM, 64:6 (2000), 1020–1026  mathscinet (cited: 2)  zmath
45. A. G. Kulikovskii, I. S. Shikina, “Conditions of instability of a flame front in a weakly inhomogeneous flow”, Fluid Dynam., 35:5 (2000), 635–641  crossref  mathscinet  zmath  elib
46. N. I. Gvozdovskaya, A. G. Kulikovskii, “Peculiar structure of the set of admissible discontinuities in problems with dispersion”, Mathematical and numerical aspects of wave propagation (Santiago de Compostela, 2000), SIAM, Philadelphia, PA, 2000, 158–162  mathscinet  zmath

   1999
47. A. G. Kulikovskii, N. V. Pogorelov, A. Yu. Semenov, “Mathematical aspects of numerical solution of hyperbolic systems”, Hyperbolic problems: theory, numerics, applications (Zürich, 1998), v. II, Internat. Ser. Numer. Math., 130, Birkhäuser, Basel, 1999, 589–598  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 10)
48. N. I. Gvozdovskaya, A. G. Kulikovskii, “Quasitransverse shock waves in elastic media with an internal structure”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 40:2 (1999), 341–346  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
49. N. I. Gvozdovskaya, A. G. Kulikovskii, “Investigation of electromagnetic shock-wave structure in anisotropic ferromagnets with easy axis”, Wave Motion, 29:1 (1999), 23–34  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   1998
50. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Disintegration conditions for a nonlinear wave in a viscoelastic medium”, Comput. Math. Math. Phys., 38:2 (1998), 305–312  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 46)
51. A. G. Kulikovskii, N. I. Gvozdovskaya, “The Effect of Dispersion on the Set of Admissible Discontinuities in Continuum Mechanics”, Proc. Steklov Inst. Math., 223 (1998), 55–65  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
52. N. I. Gvozdovskaya, A. G. Kulikovskii, “Electromagnetic shock waves and their structure in anisotropic magnets”, J. Appl. Math. Mech., 61:1 (1997), 135–143  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)
53. A. G. Kulikovskij, I. S. Shikina, “Influence of viscosity on stability of tangential discontinuity in incompressible liquid”, Mosc. Univ. Mech. Bull., 52:6 (1997), 6–9  mathscinet  zmath  isi

   1996
54. M. A. Brutyan, A. G. Kulikovskii, “Instability and nonuniqueness of quasisteady flows of a viscoelastic liquid”, Fluid Dynam., 31:6 (1996), 819–827 (1997)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 2)
55. A. G. Kulikovskii, I. S. Shikina, “On the transition to instability in weakly inhomogeneous flows without dissipation”, J. Appl. Math. Mech., 60:3 (1996), 429–432  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
56. Yu. A. Drozdova, A. G. Kulikovskii, “Concerning the description of long nonlinear waves in channels”, Fluid Dynam., 31:5 (1996), 739–746 (1997)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus
57. A. G. Kulikovskiĭ, E. I. Sveshnikova, “On the existence and uniqueness of self-similar solutions when there are Jouguet points on the shock adiabat”, J. Appl. Math. Mech., 60:1 (1996), 61–65  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
58. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskiy, N. V. Pogorelov, “Shock-capturing approach and nonevolutionary solutions in magnetohydrodynamics”, J. Comput. Phys., 126:1 (1996), 77–90  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  adsnasa  isi (cited: 67)  elib (cited: 75)  scopus (cited: 75)

   1995
59. A. G. Kulikovskii, “The effect of small anisotropy on the properties of shock waves in a compressible elastic medium”, J. Appl. Math. Mech., 59:5 (1995), 763–767  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
60. A. G. Kulikovskii, “Small amplitude nonlinear waves in an anisotropic elastic body”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 262–274  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
61. A. G. Kulikovskii, “On the stability loss of weakly non-uniform flows in extended regions. The formation of transverse oscillations of a tube conveying a fluid”, J. Appl. Math. Mech., 57:5 (1993), 851–856 (1994)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
62. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Riemann waves in an elastic medium with small anisotropy”, J. Appl. Math. Mech., 57:3 (1993), 493–502  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1992
63. S. A. Egorushkin, A. G. Kulikovskii, “Stability of solutions of some boundary value problems for hyperbolic equations”, J. Appl. Math. Mech., 56:1 (1992), 36–45  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1990
64. A. G. Kulikovskii, L. A. Pekurovskaya, “Longitudinal waves in an elastic medium with piecewise linear dependence of the stress on deformation”, J. Appl. Math. Mech., 54:5 (1990), 663–668 (1991)  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   1989
65. A. G. Kulikovskii, L. A. Pekurovskaya, “Fronts of strong and weak discontinuity in solutions of equations in polymodular elasticity theory”, J. Appl. Math. Mech., 53:2 (1989), 230–235 (1990)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
66. A. G. Kulikovskii, “Peculiarities of the behavior of nonlinear quasitransversal waves in an elastic medium with a small anisotropy”, Current mathematical problems in mechanics and their applications, Dedicated to Academician L. I. Sedov on his 80th birthday, Trudy Mat. Inst. Steklov., 186, Nauka, Moscow, 1989, 132–139  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
67. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “On the decay of an arbitrary initial discontinuity in an elastic medium”, J. Appl. Math. Mech., 52:6 (1988), 786–790 (1990)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 3)

   1990
68. A. G. Kulikovskii, “Strong discontinuities in flows of continua and their structure”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 285–317  mathnet  mathscinet  zmath

   1987
69. A. G. Kulikovskiĭ, E. I. Sveshnikova, “On the structure of quasitransverse elastic shock waves”, J. Appl. Math. Mech., 51:6 (1987), 711–716 (1989)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 9)

   1986
70. A. G. Kulikovskii, “Equations describing the propagation of non-linear quasitransverse waves in a weakly non-isotropic elastic body”, J. Appl. Math. Mech., 50:4 (1986), 455–461  crossref  zmath  scopus (cited: 10)

   1985
71. A. G. Kulikovskii, “On the stability conditions for stationary states or flows in regions extended in one direction”, J. Appl. Math. Mech., 49:3 (1985), 316–321  crossref  zmath  scopus (cited: 2)
72. A. A. Barmin, A. P. Glinov, A. G. Kulikovskii, “Occurrence of periodic regimes in steady supersonic MHD flows due to loss of electrical conductivity of medium”, Fluid Dynam., 20:4 (1985), 613–623  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
73. A. G. Kulikovskii, I. S. Shikina, “On the asymptotic behavior of localized perturbations in the presence of Kelvin-Helmholtz instability”, Fluid Dynam., 20:2 (1985), 186–193  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 1)
74. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “A self-similar problem on the action of a sudden load on the boundary of an elastic half-space”, J. Appl. Math. Mech., 49:2 (1985), 214–220 (1986)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 10)

   1984
75. A. G. Kulikovskii, F. A. Slobodkina, “On the stability of one-dimensional stationary solutions of hyperbolic systems of differential equations containing points at which one characteristic velocity becomes zero”, J. Appl. Math. Mech., 48:3 (1984), 299–302 (1985)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
76. A. G. Kulikovskii, “The possible effect of oscillations in a discontinuity structure on the set of admissible discontinuities”, Soviet Phys. Dokl., 29:4 (1984), 283–285  mathnet  mathscinet  adsnasa
77. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Some properties of the shock adiabat of quasitransverse elastic waves”, J. Appl. Math. Mech., 48:5 (1984), 575–578  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1983
78. G. G. Chernyĭ, A. G. Kulikovskiĭ, “Mechanics of fluids and gases”, Outlines of the development of mathematics in the USSR, “Naukova Dumka”, Kiev, 1983, 597–613  mathscinet

   1982
79. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Investigation of the shock adiabat of quasitransverse shock waves in a prestressed elastic medium”, J. Appl. Math. Mech., 46:5 (1982), 667–673  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 16)

   1981
80. A. G. Kulikovskii, G. Ya. Galin, “Stability of one-dimensional gas flows in expanding regions”, Fluid Dynam., 16:2 (1981), 246–252  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1980
81. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “On shock wave propagation in stressed isotropic nonlinearly elastic media”, J. Appl. Math. Mech., 44:3 (1980), 367–374 (1981)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 8)

   1979
82. A. G. Kulikovskii, “Properties of shock adiabats in the neighborhood of Jouguet points”, Fluid Dynam., 14:2 (1979), 317–320  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)

   1978
83. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskii, “Conditions for discontinuities and discontinuous flows of a conducting gas in an electromagnetic field”, Current problems in theoretical and applied mechanics, Proc. Fourth All-Union Congress Theoret. Appl. Mech. (Kiev, 1976), “Naukova Dumka”, Kiev, 1978, 199–216  mathscinet  adsnasa

   1979
84. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskiy, “Discontinuous solutions in mechanics of continua”, Fluid Mech.—Soviet Res., 8:6 (1979), 75–95 (1980)  mathscinet  zmath  scopus

   1977
85. V. A. Kondrashev, A. G. Kulikovskii, “On boundaries of the growth region of multidimensional perturbations of unstable states”, J. Appl. Math. Mech., 41:6 (1977), 1141–1142  crossref  zmath  scopus

   1975
86. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskii, “Piston problem in the presence of recombination waves in a magnetic field”, Fluid Dynam., 10:4 (1975), 653–658  crossref  mathscinet  scopus
87. G. Ia. Galin, A. G. Kulikovskii, “On the stability of flows appearing at the disintegration of an arbitrary discontinuity”, J. Appl. Math. Mech., 39:1 (1975), 85–92  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1974
88. A. G. Kulikovskii, F. A. Slobodkina, “Choice of a self-similar solution in boundary-layer theory”, Fluid Dynam., 9:4 (1974), 536–539  crossref  scopus (cited: 1)

   1973
89. A. G. Kulikovskii, “Flows of a conducting incompressible liquid in an arbitrary region with a strong magnetic field”, Fluid Dynam., 8:3 (1973), 462–467  crossref  scopus (cited: 10)
90. A. G. Kulikovskii, M. È. Èglit, “Two-dimensional problem of the motion of a snow avalanche along a slope with smoothly changing properties”, J. Appl. Math. Mech., 37:5 (1973), 792–803  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1971
91. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskii, “Fronty ionizatsii i rekombinatsii v elektromagnitnom pole”, Itogi nauki. Gidrodinamika, 5, VINITI, M., 1971, 5–31
92. A. G. Kulikovskiy, “On the stability of steady flows independent of a spatial coordinate”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 131–135  mathscinet
93. V. B. Baranov, K. V. Krasnobaev, A. G. Kulikovskii, “A model of the interaction of the solar wind with the interstellar medium”, Soviet Phys. Dokl., 15 (1971), 791–793  mathnet  adsnasa

   1968
94. A. G. Kulikovskii, F. A. Slobodkina, “Equilibrium of arbitrary steady flows at the transonic points”, J. Appl. Math. Mech., 31 (1968), 623–630  crossref  mathscinet
95. A. G. Kulikovskii, “O poverkhnostyakh razryva, razdelyayuschikh idealnye sredy s razlichnymi svoistvami. Volny rekombinatsii”, PMM, 32:6 (1968), 1125–1131  zmath
96. A. A. Barmin, A. G. Kulikovskii, “Ob udarnykh volnakh, ionizuyuschikh gaz, nakhodyaschikhsya v elektromagnitnom pole”, Dokl. AN SSSR, 178:1 (1968), 55–58  mathnet

   1964
97. S. V. Iordanskii, A. G. Kulikovskii, “A quasilinear approximation and the correlation functions for a plasma”, Soviet Physics JETP, 19 (1964), 499–506  mathscinet
98. S. V. Iordanskii, A. G. Kulikovskii, “A general stability condition for higher correlation functions in a plasma”, Soviet Phys. Dokl., 9 (1964), 347–349  mathnet  mathscinet  mathscinet

   1963
99. S. V. Iordanskii, A. G. Kulikovskii, “Stability of the higher correlation functions in a plasma”, Dokl. AN SSSR, 152 (1963), 849–852  mathnet  mathscinet  mathscinet

   1962
100. A. G. Kulikovskii, “On the structure of shock waves in magnetohydrodynamics with arbitrary dissipation law”, J. Appl. Math. Mech., 26 (1962), 392–400  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)
101. A. G. Kulikovskii, “The structure of shock waves”, J. Appl. Math. Mech., 26 (1962), 950–964  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1961
102. A. G. Kulikovskii, G. A. Liubimov, “On the structure of an inclined magnetohydrodynamic shock wave”, J. Appl. Math. Mech., 25 (1961), 171–179  crossref  mathscinet  scopus (cited: 9)
103. A. G. Kulikovskii, “On the structure of slow magnetohydrodynamic shock waves in the barotropic case”, Sov. Phys. Dokl., 6 (1961), 302–304  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  adsnasa

   1960
104. A. G. Kulikovskii, G. A. Lyubimov, “On gas-ionizing magnetohydrodynamic shock waves”, Rev. Mod. Phys., 32 (1960), 977–979  crossref  mathscinet  adsnasa  elib  scopus (cited: 4)

   1959
105. A. G. Kulikovskij, G. A. Lyubimov, “Some remarks on the structure of a normal magneto-hydrodynamic shock wave”, J. Appl. Math. Mech., 23:6 (1959), 1644–1647  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1960
106. A. G. Kulikovskij, G. A. Lyubimov, “The simplest problems concerning gas-ionizing shock waves in an electromagnetic field”, Sov. Phys. Dokl., 4 (1960), 1195–1198  mathscinet  zmath  adsnasa
107. A. G. Kulikovskii, G. A. Lyubimov, “Gas-ionizing magnetohydrodynamic shock waves”, Sov. Phys. Dokl., 4 (1960), 1185–1188  mathscinet  adsnasa

   1958
108. A. G. Kulikovskii, “On media in which unidimensional motions with homogeneous deformations are possible”, Dokl. AN SSSR, 120 (1958), 485–486  mathnet  mathscinet  mathscinet

   1959
109. A. G. Kulikovskij, “On motions with homogenous deformation in magneto-hydrodynamics”, Sov. Phys. Dokl., 3 (1959), 507–509  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  adsnasa

   1958
110. A. G. Kulikovskii, “O volnakh Rimana v magnitnoi gidrodinamike”, Dokl. AN SSSR, 121 (1958), 987–990  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1957
111. A. G. Kulikovskii, “Ob obtekanii namagnichennykh tel provodyaschei zhidkostyu”, Dokl. AN SSSR, 117 (1957), 199–202  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
112. A. G. Kulikovskii, “On the pulsation of plasma in a cylinder”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 114:5 (1957), 984–987  mathnet

   1955
113. A. G. Kulikovskii, “O vyrozhdenii odnorodnoi izotropnoi magnitogidrodinamicheskoi turbulentnosti v neszhimaemoi zhidkosti”, PMM, 19:5 (1955), 551–556  mathscinet  zmath

Books


   2012
114. A. G. Kulikovskii, N. V. Pogorelov, A. Yu. Semenov, Matematicheskie voprosy chislennogo resheniya giperbolicheskikh sistem uravnenii, izd. 2-e, ispravl. i dop., Fizmatlit, M., 2012 , 656 pp.  mathscinet

   2010
115. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, A. P. Chugainova, Matematicheskie metody izucheniya razryvnykh reshenii nelineinykh giperbolicheskikh sistem uravnenii, Lekts. kursy NOTs, 16, MIAN, M., 2010 , 122 pp.  mathnet (cited: 3)  mathnet  crossref  zmath  elib

   2005
116. A. G. Kulikovskii, G. A. Lyubimovym, Magnitnaya gidrodinamika, Logos, M., 2005 , 325 pp.

   2001
117. A. G. Kulikovskii, N. V. Pogorelov, A. Yu. Semenov, Mathematical aspects of numerical solution of hyperbolic systems, Chapman & Hall/CRC Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics, 118, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2001 , xiv+540 pp.  mathscinet (cited: 46)  zmath
118. A. G. Kulikovskiĭ, N. V. Pogorelov, A. Yu. Semenov, Mathematical problems in the numerical solution of hyperbolic systems of equations, Fiziko-Matematicheskaya Literatura, Moscow, 2001 , 608 pp.  mathscinet  zmath

   1998
119. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, Nelineinye volny v uprugikh sredakh, Moskovskii litsei, M., 1998 , 412 pp.

   1996
120. M. E. Eglit, A. N. Golubiatnikov, J. A. Kamenjarzh, V. P. Karlikov, A. G. Kulikovsky, A. G. Petrov, I. S. Shikina, E. I. Sveshnikova, Continuum mechanics via problems and exercises. Part II: Answers and solutions, World Scientific Series on Nonlinear Science. Series A: Monographs and Treatises, 19, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1996 , xii+253 pp.  crossref  mathscinet  zmath
121. M. E. Eglit, A. N. Golubiatnikov, J. A. Kamenjarzh, V. P. Karlikov, A. G. Kulikovsky, A. G. Petrov, I. S. Shikina, E. I. Sveshnikova, Continuum mechanics via problems and exercises. Part I: Theory and problems, World Scientific Series on Nonlinear Science. Series A: Monographs and Treatises, 19, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1996 , xiv+270 pp.  crossref  mathscinet  zmath

   1995
122. A. Kulikovskii, E. Sveshnikova, Nonlinear waves in elastic media, CRC Press, Boca Raton, FL, 1995 , x+237 pp.  mathscinet (cited: 13)  zmath

Proceedings


   2015
123. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Struktura uprugoplasticheskikh udarnykh voln”, KhI Vserossiiskii s'ezd po fundamentalnym problemam teoreticheskoi i prikladnoi mekhaniki, Kazan, 20–24 avgusta 2015 g., Kazanskii (Privolzhskii) federalnyi universitet, Kazan, 2015, 2173–2174  elib

   2008
124. A. G. Kulikovskii, N. T. Paschenko, “O razvitii vozmuschenii na fone, blizkom k odnorodnomu, v sluchae neustoichivisti”, Lomonosovskie chteniya, Tezisy dokladov nauchnoi konferentsii. Sektsiya mekhaniki (Aprel 2008, Moskva, MGU imeni M. V. Lomonosova), Izd-vo Mosk. un-ta, M., 2008, 115

Information matherials


   2015
125. V. N. Belykh, K. V. Brushlinskii, V. L. Vaskevich, S. P. Kiselev, A. N. Kraiko, A. G. Kulikovskii, V. I. Mali, V. V. Pukhnachov, E. I. Romensky, V. S. Ryaben'kii, “Sergei Konstantinovich Godunov has turned 85 years old”, Russian Math. Surveys, 70:3 (2015), 561–590  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus

Personalia


   2014
126. V. B. Demidovich, V. P. Dymnikov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, A. G. Kulikovskii, V. A. Sadovnichii, V. M. Tikhomirov, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chubarikov, M. È. Èglit, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:3 (2014), 579–582  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2000
127. A. G. Kulikovskii, G. A. Lyubimov, “Leonid Ivanovich Sedov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:2 (2000), 323–326  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

Critic, bibliography


   1986
128. A. G. Kulikovskii, “Some comments on the book Hydrodynamics by L. D. Landau and E. M. Lifshits [Theoretical physics, Vol. VI, “Nauka”, Moscow, 1986]”, J. Appl. Math. Mech., 50:6 (1986), 806–807 (1987)  crossref  mathscinet  isi  scopus

Miscellaneous


   2018
129. Sovremennye problemy i metody mekhaniki, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Leonida Ivanovicha Sedova, Tr. MIAN, 300, ed. A. G. Kulikovskii, A. T. Ilichev, A. P. Chugainova, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2018 , 239 pp.  mathnet
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018