Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Kulikovskii Andrei Gennadievich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2018
1. Sovremennye problemy i metody mekhaniki, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Leonida Ivanovicha Sedova, Tr. MIAN, 300, ed. A. G. Kulikovskii, A. T. Ilichev, A. P. Chugainova, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2018 , 239 pp.  mathnet
2. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Problem of the Motion of an Elastic Medium Formed at the Solidification Front”, Proc. Steklov Inst. Math., 300 (2018), 86–99  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
3. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Shock Waves in Anisotropic Cylinders”, Proc. Steklov Inst. Math., 300 (2018), 100–113  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2017
4. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Formation fronts of a nonlinear elastic medium from a medium without shear stresses”, Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mchanics Bulletin, 72:3 (2017), 59–65  mathnet  crossref  isi  scopus
5. Anna P. Chugainova, Andrey T. Il'ichev, Andrey G. Kulikovskii, Vladimir A. Shargatov, “Problem of arbitrary discontinuity disintegration for the generalized Hopf equation: selection conditions for a unique solution”, J. Appl. Math., 82:3 (2017), 496 , 525 pp.  mathnet  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
6. A. G. Kulikovskii, “Evolution of perturbations on a steady weakly inhomogeneous background. Complex Hamiltonian equations”, J. Appl. Math. Mech., 81:1 (2017), 1–10  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
7. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Long nonlinear waves in anisotropic cylinders”, Comput. Math. Math. Phys., 57:7 (2017), 1198–1204  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
8. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Study of discontinuities in solutions of the Prandtl-Reuss elastoplasticity equations”, Comput. Math. Math. Phys., 56:4 (2016), 637–649  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
9. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, V. A. Shargatov, “Uniqueness of self-similar solutions to the Riemann problem for the Hopf equation with complex nonlinearity”, Comput. Math. Math. Phys., 56:7 (2016), 1355–1362  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 2)
10. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “A self-similar wave problem in a Prandtl–Reuss elastoplastic medium”, Proc. Steklov Inst. Math., 295 (2016), 179–189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
11. A. G. Kulikovskii, “Remarks on the paper by Sh. A. Mukhamediev, E. I. Ryzhak,and S. V. Sinyukhina “Stability of a two-layer system ofinhomogeneous heavy barotropic fluids”, J. Appl. Math. Mech.: 2016, Vol. 80, No. 3, pp. 264–270”, J. Appl. Math. Mech., 80:3 (2016), 271–272  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2015
12. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Shock Waves in Elastoplastic Media with the Structure Defined by the Stress Relaxation Process”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 167–182  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
13. V. N. Belykh, K. V. Brushlinskii, V. L. Vaskevich, S. P. Kiselev, A. N. Kraiko, A. G. Kulikovskii, V. I. Mali, V. V. Pukhnachov, E. I. Romensky, V. S. Ryaben'kii, “Sergei Konstantinovich Godunov has turned 85 years old”, Russian Math. Surveys, 70:3 (2015), 561–590  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
14. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Struktura uprugoplasticheskikh udarnykh voln”, KhI Vserossiiskii s'ezd po fundamentalnym problemam teoreticheskoi i prikladnoi mekhaniki, Kazan, 20–24 avgusta 2015 g., Kazanskii (Privolzhskii) federalnyi universitet, Kazan, 2015, 2173–2174  elib
15. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Anisotropic elastic medium formation in a compression front of particles flow”, J. Appl. Math. Mech., 79:6 (2015), 521–530  mathnet  crossref  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2014
16. V. B. Demidovich, V. P. Dymnikov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, A. G. Kulikovskii, V. A. Sadovnichii, V. M. Tikhomirov, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chubarikov, M. È. Èglit, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:3 (2014), 579–582  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
17. A. G. Kulikovskii, N. T. Pashchenko, “Stability of a Flame Front in a Divergent Flow”, Proc. Steklov Inst. Math., 281 (2013), 49–61  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
18. “The overturning of Riemann waves in elastoplastic media with hardening”, J. Appl. Math. Mech., 77:4 (2013), 350–359  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)

   2012
19. A. G. Kulikovskii, N. V. Pogorelov, A. Yu. Semenov, Matematicheskie voprosy chislennogo resheniya giperbolicheskikh sistem uravnenii, izd. 2-e, ispravl. i dop., Fizmatlit, M., 2012 , 656 pp.  mathscinet

   2011
20. A. G. Kulikovskii, “Multi-parameter fronts of strong discontinuities in continuum mechanics”, J. Appl. Math. Mech., 75:4 (2011), 378–389  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 3)
21. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Near-resonace transverse oscillations in an elastic layer. Steady-state solutions”, J. Appl. Math. Mech., 75:1 (2011), 19–26  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2010
22. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, A. P. Chugainova, Matematicheskie metody izucheniya razryvnykh reshenii nelineinykh giperbolicheskikh sistem uravnenii, Lekts. kursy NOTs, 16, MIAN, M., 2010 , 122 pp.  mathnet (cited: 3)  mathnet  crossref  zmath  elib
23. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “O statsionarnoi strukture udarnykh voln v uprugikh sredakh i dielektrikakh”, ZhETF, 137:5 (2010), 973–985  elib (cited: 5)
24. A. G. Kulikovskii, A. P. Chugainova, “Self-similar asymptotics describing nonlinear waves in elastic media with dispersion and dissipation”, Comput. Math. Math. Phys., 50:12 (2010), 2145–2156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
25. A. G. Kulikovskii, N. T. Pashchenko, “The effect of a small background inhomogeneity on the asymptotic properties of linear perturbations”, J. Appl. Math. Mech., 74:2 (2010), 127–134  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
26. A. G. Kulikovskii, E. I. Sveshnikova, “Transmission of oscillations through a layer of a nonlinear elastic medium”, Acoustical Physics, 56:6 (2010), 893–903  crossref  adsnasa  isi


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018