Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Gonchar Andrei Aleksandrovich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |   2012
1. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
2. Analiticheskie i geometricheskie voprosy kompleksnogo analiza, Sbornik statei, Tr. MIAN, 279, ed. A. A. Gonchar, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2012 , 287 pp.  mathnet

   2011
3. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
4. Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1015–1048  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 4)

   2010
5. S. V. Bolotin, A. A. Gonchar, S. P. Konovalov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. V. Tatarinov, D. V. Treschev, L. D. Faddeev, “Valerii Vasil'evich Kozlov has turned 60 years old”, Russian Math. Surveys, 65:2 (2010), 389–395  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
6. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
7. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, On the convergence of Chebyshev–Pade approximations to real-valued algebraic functions, 2010 , 10 pp., arXiv: 1009.4813

   2009
8. S. M. Aldoshin, D. V. Anosov, G. G. Chernyi, V. N. Chubarikov, S. V. Emel'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, V. A. Il'in, M. P. Kirpichnikov, S. K. Korovin, M. V. Koval'chuk, V. V. Kozlov, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. M. Okunev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. P. Skulachev, V. A. Tkachuk, E. P. Velikhov, Yu. I. Zhuravlev,, “Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday”, Differ. Equ., 45:4 (2009), 465–476  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib

   2008
9. B. I. Golubov, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, A. M. Olevskii, M. K. Potapov, “On the 80th birthday of Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Russian Math. Surveys, 63:5 (2008), 989–994  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
10. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2007
11. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 767–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
12. A. A. Gonchar, S. V. Emelyanov, V. A. Ilin, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, A. V. Kryazhimskii, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, N. L. Grigorenko, V. I. Maksimov, M. S. Nikolskii, “Yuriĭ Sergeevich Osipov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 42:7 (2006), 925–931  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
13. Kompleksnyi analiz i prilozheniya, Sbornik statei, Tr. MIAN, 253, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2006 , 303 pp.  mathnet  zmath
14. A. A. Gonchar, “Singular points of meromorphic functions defined by their expansion in a $C$-fraction”, Sb. Math., 197:10 (2006), 1405–1416  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 2)
15. V. I. Arnol'd, L. R. Volevich, A. A. Gonchar, S. S. Demidov, M. I. Zelikin, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, A. V. Mikhalev, S. P. Novikov, I. V. Yaschenko, “Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 189–192  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2004
16. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, et al., “Viktor Antonovich Sadovnichiĭ (on the occasion of his 65th birthday)”, Differ. Equ., 40:4 (2004), 467–476  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   2011
17. A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “On Padé approximants of meromorphic functions of Markov type”, Proc. Steklov Inst. Math., 272, suppl. 2 (2011), 58–95  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)

   2004
18. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, M. V. Samokhin, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, V. P. Havin, V. Ya. Èiderman, “Semën Yakovlevich Khavinson (obituary)”, Russian Math. Surveys, 59:4 (2004), 777–785  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
19. K. A. Valiev, E. P. Velikhov, I. V. Gaishun, V. A. Gelovani, A. A. Gonchar, Yu. V. Gulyaev, V. A. Il'in, N. A. Izobov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichy, T. K. Shemjakina, Yu. S. Popkov, V. L. Arlazarov, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (A Tribute in Honor of His 75th Birthday)”, Differ. Equ., 40:5 (2004), 621–624  mathnet  crossref  mathscinet

   2011
20. A. A. Gonchar, “Rational approximations of analytic functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 272, suppl. 2 (2011), 44–57  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 9)

   2003
21. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
22. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 199–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2002
23. V. K. Beloshapka, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, N. G. Kruzhilin, V. V. Napalkov, P. V. Paramonov, A. G. Sergeev, P. L. Ul'yanov, E. M. Chirka, “Anatolii Georgievich Vitushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 183–190  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2001
24. Analiticheskie i geometricheskie voprosy kompleksnogo analiza, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Anatoliya Georgievicha Vitushkina, Tr. MIAN, 235, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2001 , 289 pp.  mathnet  mathscinet  zmath
25. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, R. I. Grigorchuk, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, A. T. Fomenko, “Anatolii Mikhailovich Stepin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 201–205  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)

   2000
26. A. A. Gonchar, “On Bogolyubov's “Edge-of-the-Wedge” Theorem”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 18–24  mathnet  mathscinet  zmath
27. A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, L. D. Kudryavtsev, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1131–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
28. N. A. Bobylev, A. A. Gonchar, Yu. I. Zhuravlev, et al., “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differential Equations, 35:5 (1999), 577–591  mathnet  mathscinet  isi
29. A. A. Aleksandrov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, et al., “Viktor Antonovich Sadovnichiĭ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differential Equations, 35:4 (1999), 433–446  mathnet  mathscinet  isi

   1998
30. V. V. Andrievskii, A. A. Gonchar, V. Ya. Gutlyanskii, V. K. Dzyadyk, A. A. Dovgoshey, N. P. Korneichuk, O. I. Kuznetsova, V. V. Maimeskul, F. G. Maksudov, S. M. Nikol'skii, I. V. Skrypnik, R. M. Trigub, “Vladimir Ivanovich Belyi (obituary)”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1333–1334  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi

   1997
31. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, V. N. Sorokin, “Hermite–Pade approximants for systems of Markov-type functions”, Sb. Math., 188:5 (1997), 671–696  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 56)  scopus (cited: 46)
32. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. A. Vassiliev, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, M. L. Gromov, S. M. Gusein-Zade, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, Yu. I. Manin, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. B. Sevryuk, Ya. G. Sinai, A. N. Tyurin, L. D. Faddeev, B. A. Khesin, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnol'd (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:5 (1997), 1117–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
33. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (1917–1987) (on the 80th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 635–637  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
34. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, M. V. Samokhin, P. L. Ul'yanov, “Semen Yakovlevich Khavinson (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 631–633  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1996
35. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
36. A. A. Gonchar, O. B. Lupanov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, “Yurii Aleksandrovich Kaz'min (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:1 (1996), 135–136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
37. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, A. A. Gonchar, V. E. Zakharov, V. V. Zheleznyakov, L. V. Keldysh, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, M. A. Miller, V. I. Talanov, Ya. I. Khanin, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)”, Phys. Usp., 39:6 (1996), 647–649  mathnet  crossref  crossref  isi

   1995
38. Yu. S. Osipov, A. A. Gonchar, S. P. Novikov, V. I. Arnol'd, G. I. Marchuk, P. P. Kulish, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, “Lyudvig Dmitrievich Faddeev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:3 (1995), 643–659  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
39. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. M. Nikol'skii, E. A. Sevast'yanov, S. B. Stechkin, P. L. Ul'yanov, “Evgenii Prokof'evich Dolzhenko (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:1 (1995), 227–229  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
40. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, G. M. Kobel'kov, V. I. Lebedev, G. I. Marchuk, S. M. Nikol'skii, P. L. Ul'yanov, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 49:5 (1994), 189–198  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1993
41. A. A. Gonchar, G. I. Marchuk, S. P. Novikov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:1 (1993), 201–212  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1992
42. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, “On the rate of convergence of Padé approximants of orthogonal expansions”, Progress in approximation theory (Tampa, FL, 1990), Springer Ser. Comput. Math., 19, Springer, New York, 1992, 169–190  crossref  mathscinet (cited: 19)  zmath  isi (cited: 20)
43. A. A. Borovkov, A. A. Gonchar, I. A. Ibragimov, A. M. Il'in, Yu. V. Prokhorov, A. V. Skorokhod, “Rafail Zalmanovich Khas'minskii (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 47:4 (1992), 243–246  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
44. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, L. D. Faddeev, “Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 1–3  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
45. A. A. Gonchar, N. N. Novikova, G. M. Henkin, “Multipoint Padé approximants in the inverse Sturm–Liouville problem”, Math. USSR-Sb., 73:2 (1992), 479–489  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)

   1993
46. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, “On the convergence of Padé approximation of orthogonal expansions”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 149–159  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
47. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, “Sergei Borisovich Stechkin (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:3 (1991), 255–258  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi
48. A. A. Gonchar, O. B. Lupanov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, “Yurii Aleksandrovich Kaz'min (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:2 (1991), 265–267  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1989
49. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, Lopez Guillermo, “Some old and new results in rational approximation theory”, Rational approximation and orthogonal polynomials (Zaragoza, 1988), Univ. Zaragoza, Zaragoza, 1989, 1–30  mathscinet (cited: 1)
50. R. A. Avetisyan, N. U. Arakelyan, A. A. Gonchar, “Asymptotic properties of meromorphic functions”, Soviet J. Contemporary Math. Anal., 24:3 (1989), 1–19  mathscinet  zmath
51. I. A. Vinogradova, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, V. Ya. Kozlov, S. M. Nikol'skii, P. L. Ul'yanov, “Dmitrii Evgen'evich Men'shov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:5 (1989), 185–188  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)
52. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1988
53. A. A. Gončar, E. A. Rakhmanov, “On the rate of rational approximation of analytic functions”, Approximation and optimization (Havana, 1987), Lecture Notes in Math., 1354, Springer, Berlin, 1988, 25–42  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 1)
54. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, V. I. Lebedev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, Yu. G. Reshetnyak, “Sergei L'vovich Sobolev (on his eightieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 43:5 (1988), 1–18  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
55. A. A. Gonchar, M. M. Dzhrbashyan, A. F. Leont'ev, G. Ts. Tumarkin, P. L. Ul'yanov, B. V. Shabat, “Semen Yakovlevich Khavinson (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 209–211  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi

   1987
56. A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “Uniform convergence of Padé approximants”, Investigations in the theory of the approximation of functions, Akad. Nauk SSSR Bashkir. Filial Otdel Fiz. Mat., Ufa, 1987, 70–84  mathscinet
57. A. A. Gonchar, “Rational approximations of analytic functions”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Berkeley, Calif., 1986), v. 1, 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 739–748  mathscinet (cited: 2)

   1989
58. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “Equilibrium distributions and degree of rational approximation of analytic functions”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 305–348  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)

   1988
59. A. A. Gonchar, L. D. Grigoryan, “On an estimate of the components of bounded analytic functions”, Math. USSR-Sb., 60:2 (1988), 291–295  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1987
60. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, V. V. Napalkov, A. M. Sedletskii, S. B. Stechkin, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev”, Math. Notes, 42:4 (1987), 765–772  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
61. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, A. I. Kostrikin, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, “Evgenii Mikhailovich Nikishin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 153–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
62. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 145–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
63. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, V. A. Zorich, P. L. Ul'yanov, “Boris Vladimirovich Shabat (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 42:4 (1987), 191–192  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1986
64. A. A. Gonchar, “Some recent convergence results on diagonal Padé approximants”, Approximation theory. V, Proceedings of the fifth international symposium (Texas A & M University, College Station, Tex., 1986), Academic Press, Boston, MA, 1986, 55–70  mathscinet (cited: 1)

   1985
65. A. A. Gonchar, “On analytic continuation from the “edge of the wedge””, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 10 (1985), 221–225  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 15)
66. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “On the equilibrium problem for vector potentials”, Russian Math. Surveys, 40:4 (1985), 183–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 47)

   1984
67. A. A. Gonchar, “O skhodimosti diagonalnykh approksimatsii Pade v sfericheskoi metrike”, Matematicheskie struktury — vychislitelnaya matematika — matematicheskoe modelirovanie, v. 2, Izd-vo Bolgar. Akad. nauk, Sofiya, 1984, 29–35  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1986
68. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “Equilibrium measure and the distribution of zeros of extremal polynomials”, Math. USSR-Sb., 53:1 (1986), 119–130  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
69. A. A. Gonchar, “The rate of rational approximation of analytic functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 53–61  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
70. W. H. J. Fuchs, A. A. Gončar, “Approximation of entire functions on unbounded continua”, Second Edmonton conference on approximation theory (Edmonton, Alta., 1982), CMS Conf. Proc., 3, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1983, 171–184  mathscinet (cited: 1)
71. N. N. Bogolyubov, G. I. Marchuk, N. P. Erugin, E. F. Mischenko, V. P. Mikhailov, A. A. Gonchar, V. M. Millionschikov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Differents. uravneniya, 19:2 (1983), 187–195  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
72. V. I. Buslaev, A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “On convergence of subsequences of the $m$th row of a Padé table”, Math. USSR-Sb., 48:2 (1984), 535–540  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1983
73. A. A. Gonchar, “On uniform convergence of diagonal Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 46:4 (1983), 539–559  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1982
74. A. A. Gonchar, “Poles of rows of the Padé table and meromorphic continuation of functions”, Math. USSR-Sb., 43:4 (1982), 527–546  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1983
75. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “On the convergence of simultaneous Padé approximants for systems of functions of Markov type”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 31–50  mathnet  mathscinet  zmath

   1981
76. A. A. Gonchar, K. N. Lungu, “Poles of diagonal Padé approximants and the analytic continuation of functions”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 255–266  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1979
77. N. U. Arakelian, A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, “Mkhitar Mkrtichevich Dzhrbashyan (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 34:2 (1979), 269–275  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1978
78. A. A. Gonchar, G. López Lagomasino, “On Markov's theorem for multipoint Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 34:4 (1978), 449–459  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 50)
79. A. A. Gonchar, “On the speed of rational approximation of some analytic functions”, Math. USSR-Sb., 34:2 (1978), 131–145  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)

   1984
80. A. A. Gonchar, “5.6. Rational approximation of analytic functions”, J. Soviet Math., 26:5 (1984), 2218–2220  mathnet  crossref  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   1976
81. A. A. Gonchar, L. D. Grigoryan, “On estimates of the norm of the holomorphic component of a meromorphic function”, Math. USSR-Sb., 28:4 (1976), 571–575  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)

   1975
82. A. A. Gonchar, “On the convergence of generalized Padé approximants of meromorphic functions”, Math. USSR-Sb., 27:4 (1975), 503–514  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
83. A. A. Gonchar, “On convergence of Padé approximants for some classes of meromorphic functions”, Math. USSR-Sb., 26:4 (1975), 555–575  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1974
84. A. A. Gonchar, “The rate of rational approximation and the property of single-valuedness of an analytic function in the neighborhood of an isolated singular point”, Math. USSR-Sb., 23:2 (1974), 254–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
85. A. A. Gonchar, “On a theorem of Saff”, Math. USSR-Sb., 23:1 (1974), 149–154  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
86. A. A. Gonchar, “A local condition for the single-valuedness of analytic functions of several variables”, Math. USSR-Sb., 22:2 (1974), 305–322  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1973
87. A. A. Gonchar, “On the convergence of Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 21:1 (1973), 155–166  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1972
88. A. A. Gonchar, “Rational approximation of the function $x^{\alpha}$”, Konstruktivnaya teoriya funktsii, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii (Zolotye peski, Varna, 1970), Izd-vo Bolgar. Akad. nauk, Sofiya, 1972, 51–53  mathscinet (cited: 2)
89. A. A. Gonchar, “Piecewise polynomial approximation”, Math. Notes, 11:2 (1972), 83–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  scopus
90. A. A. Gonchar, “A local condition of single-valuedness of analytic functions”, Math. USSR-Sb., 18:1 (1972), 151–167  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1971
91. A. A. Gonchar, “Kvazianaliticheskie klassy funktsii, svyazannye s nailuchshimi priblizheniyami ratsionalnymi funktsiyami”, Izvestiya AN ArmSSR. Matematika, 6:2-3 (1971), 148–159  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1969
92. A. A. Gonchar, “Zolotarev problems connected with rational functions”, Math. USSR-Sb., 7:4 (1969), 623–635  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1968
93. A. A. Gonchar, “Skorost priblizheniya ratsionalnymi drobyami i svoistva funktsii”, Trudy mezhdun. kongressa matematikov (Moskva, 1966), Mir, M., 1968, 329–356  mathscinet (cited: 2)
94. A. A. Gonchar, “On a generalized analytic continuation”, Math. USSR-Sb., 5:1 (1968), 129–140  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
95. S. A. Gal'pern, A. A. Gonchar, M. A. Kreines, “Boris Afanas'evich Vostretsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 23:3 (1968), 193  mathnet  crossref  zmath  adsnasa

   1967
96. A. A. Gonchar, “On the rapidity of rational approximation of continuous functions with characteristic singularities”, Math. USSR-Sb., 2:4 (1967), 561–568  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
97. A. A. Gonchar, “Estimates of the growth of rational functions and some of their applications”, Math. USSR-Sb., 1:3 (1967), 445–456  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1966
98. A. A. Gonchar, S. N. Mergelyan, “O ravnomernom priblizhenii analiticheskimi i garmonicheskimi funktsiyami”, Sovremennye problemy teorii analiticheskikh funktsii, Mezhdunarodnaya konferentsiya (Erevan, 1965), eds. M. A. Lavrentev, Nauka, M., 1966, 94–101  mathscinet (cited: 1)
99. A. A. Gonchar, “O kvazianaliticheskom prodolzhenii analiticheskikh funktsii cherez zhordanovu dugu”, Dokl. AN SSSR, 166:5 (1966), 1028–1031  mathnet  mathscinet (cited: 5)  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1965
100. A. A. Gonchar, “O svoistve «neustoichivosti» garmonicheskoi emkosti”, Dokl. AN SSSR, 165:3 (1965), 479–481  mathnet  mathscinet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1964
101. A. A. Gonchar, “O primerakh needinstvennosti analiticheskikh funktsii”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1964, no. 1, 37–43  mathscinet (cited: 1)  zmath
102. A. A. Gonchar, “O priblizhenii nepreryvnykh funktsii garmonicheskimi”, Dokl. AN SSSR, 154:3 (1964), 503–506  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1963
103. A. A. Gonchar, “On the uniform approximation of continuous functions by harmonic functions”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 27:6 (1963), 1239–1250  mathnet  mathscinet  zmath
104. A. A. Gonchar, “The minimal boundary of the algebra $A(E)$”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 27:4 (1963), 949–955  mathnet  mathscinet  zmath

   1962
105. A. A. Gonchar, “O ryadakh ratsionalnykh funktsii”, Dokl. AN SSSR, 143:6 (1962), 1246–1249  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1961
106. A. A. Gonchar, “On overconvergence of sequences of rational functions”, Dokl. AN SSSR, 141:5 (1961), 1019–1022  mathnet  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
107. A. A. Gonchar, “On quasi-analytic continuation of analytic functions”, Dokl. AN SSSR, 141:6 (1961), 1287–1289  mathnet  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
108. A. A. Gonchar, “Converse theorems concerning best approximations by rational functions”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 25:3 (1961), 347–356  mathnet  mathscinet  zmath

   1960
109. A. A. Gonchar, “An inverse theorem in the theory of best approximation”, Dokl. AN ArmSSR, 30 (1960), 193–196  mathscinet (cited: 1)  zmath
110. A. A. Gonchar, “Best approximations of measurable functions by rational functions and polynomials”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1960, no. 6, 74–81  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
111. A. A. Gonchar, “Obratnye teoremy o nailuchshikh priblizheniyakh na zamknutykh mnozhestvakh”, Dokl. AN SSSR, 128:1 (1959), 25–28  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1956
112. A. A. Gonchar, “O novom kvazianaliticheskom klasse funktsii”, Dokl. AN SSSR, 111:5 (1956), 930–932  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1955
113. A. A. Gonchar, “O nailuchshikh priblizheniyakh ratsionalnymi funktsiyami”, Dokl. AN SSSR, 100:2 (1955), 205–208  mathscinet (cited: 7)  zmath
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018