Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Amosov Grigori Gennadievich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |   2020
1. G. G. Amosov, A. S. Mokeev, A. N. Pechen, “Non-commutative graphs and quantum error correction for a two-mode quantum oscillator”, Quantum Inf. Process., 19:3 (2020), 95 , 12 pp.  mathnet  crossref  scopus;

   2019
2. G.G. Amosov, E.O. Kholmogorov, “On singular perturbations of the semigroup of shifts on the algebra of canonical anticommutation relations”, Russian Mathematics, 63:11 (2019), 67–70  mathnet  crossref  crossref  isi  scopus
3. G. G. Amosov, A. S. Mokeev, “On linear structure of non-commutative operator graphs”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1440–1443  mathnet  crossref  isi  scopus
4. G. G. Amosov, Ya. A. Korennoy, “On definition of quantum tomography via the Sobolev embedding theorem”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1433–1439  mathnet  crossref  isi  scopus
5. Grigori Amosov, “On operator systems generated by reducible projective unitary representations of compact groups”, Turk. J. Math., 43:5 (2019), 2366–2370  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus (cited: 1)

   2018
6. G. G. Amosov, “On general properties of non-commutative operator graphs”, Lobachevskii J. Math., 39:3 (2018), 304–308  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus (cited: 5)
7. G. G. Amosov, S. Mancini, V. I. Man'ko, “Tomographic portrait of quantum channels”, Rep. Math. Phys., 81:2 (2018), 165–176  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
8. G. G. Amosov, “On Various Functional Representations of the Space of Schwarz Operators”, Quantum probability, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 151, VINITI, Moscow, 2018, 3–9  mathnet  mathscinet
9. G. G. Amosov, A. S. Mokeev, “On non-commutative operator graphs generated by covariant resolutions of identity”, Quantum Inf. Process., 17 (2018), 325 , 11 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 5)
10. G. G. Amosov, Al. V. Bulinski, An. V. Bulinski, V. M. Buchstaber, I. A. Ibragimov, V. P. Maslov, A. Ya. Helemskii, A. M. Chebotarev, M. E. Shirokov, A. N. Shiryaev, “Alexander Semenovich Holevo (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:6 (2018), 1131–1136  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib
11. G.G. Amosov, “O tomograficheskom predstavlenii na ploskosti prostranstva operatorov Shvartsa i dualnogo k nemu”, Kvantovaya dinamika i funktsionalnye integraly: materialy nauchnoi konferentsii, IPM im. M.V. Keldysha RAN, 2018, 63–70 http://keldysh.ru/quant/2018/
12. G. G. Amosov, M. Kpekpassi, N.N. Shamarov, E.Yu. Shamarova, “Antisimmetrichnoe prostranstvo Foka i algebry Grassmana s unitarnym (super-)preobrazovaniem Fure”, Kvantovaya dinamika i funktsionalnye integraly: materialy nauchnoi konferentsii, IPM im. M.V. Keldysha RAN, 2018, 131–138 http://keldysh.ru/quant/2018/

   2017
13. Grigori G. Amosov, Sergey N. Filippov, “Spectral properties of reduced fermionic density operators and parity superselection rule”, Quantum Inf. Process., 16:1 (2017), 2 , 16 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  scopus (cited: 10)
14. G. G. Amosov, “On tomographic representation on the plane of the space of Schwartz operators and its dual”, Lobachevskii J. Math., 38:4 (2017), 595–599  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2018
15. G.G. Amosov, A.S. Mokeev, “On construction of anticliques for noncommutative operator graphs”, J. Math. Sci., 234:3 (2018), 269–275  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)

   2019
16. G. G. Amosov, “Algebraic methods of the study of quantum information transfer channels”, Journal of Mathematical Sciences, 241:2 (2019), 109–116  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2016
17. G. G. Amosov, I. Yu. Zhdanovskii, “Structure of the Algebra Generated by a Noncommutative Operator Graph which Demonstrates the Superactivation Phenomenon for Zero-Error Capacity”, Math. Notes, 99:6 (2016), 924–927  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2015
18. G. G. Amosov, “Estimating the output entropy of a tensor product of two quantum channels”, Theoret. and Math. Phys., 182:3 (2015), 397–406  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)
19. G. G. Amosov, A. I. Dnestryan, “Towards a tomographic representation of quantum mechanics on the plane”, Phys. Scr., 90:7 (2015), 074025 , arXiv: 1503.04640  mathnet  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)

   2016
20. G. G. Amosov, V. Zh. Sakbaev, “Geometrical properties of systems of vector states and representing of states in the form of Pettis integrals”, St. Petersburg Math. J., 27:4 (2016), 589–597  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
21. J. Math. Sci. (N. Y.), 215:6 (2016), 659–676  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 1)

   2015
22. G. G. Amosov, A. S. Nadzharov, “Ob'ektno-orientirovannyi yazyk programmirovaniya OpenMusic i ego ispolzovanie dlya analiza kontseptsii sozdaniya muzykalnykh proizvedenii”, Neirokompyutery: razrabotka, primenenie, 2015, no. 9, 67–76  mathnet  elib

   2014
23. G. G. Amosov, A. I. Dnestryan, “On the entropy gain under the action of the amplitude damping channel on qutrit”, J. Russian Laser Research, 35:3 (2014), 291–294  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2013
24. G. G. Amosov, V. Zh. Sakbaev, “On Analogs of Spectral Decomposition of a Quantum State”, Math. Notes, 93:3 (2013), 351–359  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
25. G. G. Amosov, A. I. Dnestryan, “Reconstruction of a pure state from incomplete information on its optical tomogram”, Russian Math. (Iz. VUZ), 57:3 (2013), 51–55  mathnet  crossref  scopus (cited: 1)
26. G. G. Amosov, “On estimating the output entropy of the tensor product of a phase-damping channel and an arbitrary channel”, Problems Inform. Transmission, 49:3 (2013), 224–231  mathnet  crossref  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
27. G. G. Amosov, “O postroenii vozmuschenii polugruppy sdvigov na polupryamoi”, Tr. matem. tsentra imeni N.I. Lobachevskogo, 46:11 (2013), 3–5  mathnet  elib

   2012
28. G. G. Amosov, A. D. Baranov, V. V. Kapustin, “O primenenii modelnykh prostranstv dlya postroeniya vozmuschenii polugruppy sdvigov na polupryamoi”, Ufimsk. matem. zhurn., 4:1 (2012), 17–28  mathnet (cited: 1)  mathscinet  elib (cited: 2)
29. G. G. Amosov, Ya. A. Korennoy, V. I. Man'ko, “Description and measurement of observables in the optical tomographic probability representation of quantum mechanics”, Phys. Rev. A, 85 (2012), 052119 , 9 pp.  mathnet  crossref  adsnasa  isi (cited: 21)  scopus (cited: 23)
30. G. G. Amosov, Ya. A. Korennoi, V. I. Man'ko, “Calculating means of quantum observables in the optical tomography representation”, Theoret. and Math. Phys., 171:3 (2012), 832–838  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
31. G. G. Amosov, V. Zh. Sakbaev, O. G. Smolyanov, “Linear and nonlinear liftings of states of quantum systems”, Russ. J. Math. Phys., 19:4 (2012), 417–427  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2011
32. G. G. Amosov, A. I. Dnestryan, “O spektre semeistva integralnykh operatorov, opredelyayuschikh simplekticheskuyu kvantovuyu tomogrammu”, Trudy MFTI, 3:1 (2011), 5–9 http://mipt.ru/science/trudy/trudy-9/Pages_from_5-9-arphcxl1tgs.pdf  elib (cited: 1)
33. G. G. Amosov, A. D. Baranov, V. V. Kapustin, “Perturbations of the isometric semigroup of shifts on the half-axis”, St. Petersburg Math. J., 22:4 (2011), 515–528  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2010
34. G. G. Amosov, D. Goranskaya, I. Traskunov, “Quantum tomography and Kohn density functional theory”, J. Russian Laser Research, 31:3 (2010), 232–238  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2020