Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Zhizhchenko Aleksei Borisovich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |   2016
1. A. M. Elizarov, A. B. Zhizhchenko, N. G. Zhiltsov, A. V. Kirillovich, E. K. Lipachev, “Mathematical knowledge ontologies and recommender systems for collections of documents in physics and mathematics”, Dokl. Math., 93:2 (2016), 231–233  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 6)

   2015
2. A. B. Zhizhchenko, V. V. Mazalov, B. T. Tsynguev, “Ranking of nodes in the mathematical portal Math-Net.ru publications graph”, Tr. Karel'skogo Nauchnogo Tsentra RAN. Ser. Mat. Mod. i Inform. Tekhnol., 2015, no. 10, 34–41  mathnet  crossref

   2013
3. D. Chebukov, A. Izaak, O. Misurina, Yu. Pupyrev, A. Zhizhchenko, “Math-Net.Ru as a digital archive of the Russian mathematical knowledge from the XIX century to today”, Lecture Notes in Computer Science, 7961, ed. J. Carette et al., 2013, 344–348 , arXiv: 1305.5655  mathnet (cited: 16)  crossref  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 6)

   2012
4. S. A. Polikarpov, Yu. S. Vishnyakov, A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, A. V. Koshkarev, A. A. Medvedev, “Raspredelennaya sistema dlya integratsii dannykh distantsionnogo zondirovaniya v interesakh nauk o Zemle”, Tezisy Soveschaniya APN (MAIRS/NEESPI/SIRS) «Ekstremalnye proyavleniya globalnogo izmeneniya klimata na territorii Severnoi Azii», SCERT, 2012, 49–51
5. M. R. Biktimirov, A. B. Zhizhchenko, A. Yu. Scherbakov, “Doverennye sistemy khranilisch nauchno-spravochnoi informatsii”, Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Novye informatsionnye tekhnologii i menedzhment kachestva» (NIT&QM'2012), 2012 http://conference.informika.ru/

   2011
6. A. B. Zhizhchenko, “Mezhdunarodnaya deyatelnost v Rossiiskoi akademii nauk v sfere IKT”, Analiticheskii i informatsionnyi zhurnal «Dokumentalnaya elektrosvyaz», 21 (2011) , 6 pp.
7. A. B. Zhizhchenko, “Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologii v sovremennykh gumanitarnykh issledovaniyakh”, Trudy Bakinskogo Mezhdunarodnogo foruma, 2011 , 6 pp.
8. A. B. Zhizhchenko, “O kontseptsii sozdaniya Edinogo informatsionno-vychislitelnogo prostranstva v oblasti nauki, obrazovaniya i innovatsii”, Trudy 12-i Mezhdunarodnoi konferentsii «Sostoyanie i perspektivy razvitiya IP-kommunikatsii i IP-servisov v Rossii», 2011 , 15 pp.
9. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “Formirovanie Edinogo informatsionnogo nauchno-obrazovatelnogo prostranstva sredstvami Data-tsentra”, Trudy VIII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoe obschestvo», 2011 , 20 pp.

   2010
10. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “Sozdanie edinoi raspredelennoi informatsionnoi sistemy nauki, obrazovaniya i innovatsii”, Trudy VII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoi obschestvo», 2010 , 11 pp.
11. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “O kontseptsii sozdaniya rossiiskoi nauchno-issledovatelskoi grid infrastruktury i informatsionnaya sistema Math-Net”, Trudy VII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoi obschestvo» (g. Tver, 8–9 iyulya 2010 g.), 2010 , 12 pp.

   2009
12. A. B. Zhizhchenko, A. D. Izaak, “The information system Math-Net.Ru. Current state and prospects. The impact factors of Russian mathematics journals”, Russian Math. Surveys, 64:4 (2009), 775–784  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
13. A. B. Zhizhchenko, “O sozdanii telekommunikatsionnoi infrastruktury dlya razvitiya informatsionno-vychislitelnoi sredy”, Trudy Mezhdunarodnoi konferentsii Assotsiatsii dokumentalnoi elektrosvyazi, 2009 , 7 pp.

   2007
14. A. B. Zhizhchenko, A. D. Izaak, “The information system Math-Net.Ru. Application of contemporary technologies in the scientific work of mathematicians”, Russian Math. Surveys, 62:5 (2007), 943–966  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 9)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 9)
15. A. B. Zhizhchenko, Algebraicheskaya geometriya v rabotakh sovetskikh matematikov, URSS, M., 2007 , 64 pp.

   2004
16. A. B. Zhizhchenko, “O razvitii telekommunikatsionnykh i nauchnykh nformatsionnykh sistem v Rossii”, Blagoi fond, blagoe delo, Rossiiskii gumanitarnyi nauchnyi fond, M., 2004

   2000
17. A. N. Bezdushnyi, A. B. Zhizhchenko, M. V. Kulagin, V. A. Serebryakov, “Integrated information resource system of the Russian academy of sciences and a technology for developing digital libraries”, Program. Comput. Softw., 26:4 (2000), 177–185  crossref  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
18. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, “O rossiiskom fragmente vsemirnoi matematicheskoi informatsionnoi sistemy «MATHNet»”, Sbornik «Teoriya sistem», M., 2000 , 12 pp.

   1999
19. A. Zhizhchenko, “Integrated system of information resources of RAS”, The Future of Mathematical Communication, MSRI, Berkeley, 1999 , 16 pp. http://www.msri.org/attachments/workshops/fmc99/Zhizhchenko_ISIR.pdf

   1997
20. A. B. Zhizhchenko et al., INCO Project 977062 Establishment of Electronic Information Services in CCE/NIS, Sankt-Augustin, Germany, 1997 , 18 pp.

   1996
21. A. B. Zhizhchenko, “O razvitii telekommunikatsionnykh i nauchnykh informatsionnykh sistem v Rossii”, Vestnik Rossiiskogo gumanitarnogo fonda, 1996, no. 2 , 8 pp.
22. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, Sistemnyi proekt «Sozdanie natsionalnoi seti kompyuternykh telekommunikatsii dlya nauki i vysshei shkoly», Minnauka, M., 1996 , 220 pp.
23. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, Final Report INTAS Project 1010-COT 93-121 Euromath Network and Services for NIS, Copenhagen University, Copenhagen, 1996 , 157 pp.

   1995
24. A. B. Zhizhchenko, C. Lenum, “The Information system EMIR/NIS”, Euromath Bulletin, 2:3 (1995) , 7 pp.

   1989
25. A. B. Jijchenko, “On embedded tangent and secant varieties of projective algebraic varieties”, Theta functions, Bowdoin 1987, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 49, Part 1, Amer. Math. Soc., 1989, 709–718  crossref  mathscinet

   1980
26. A. B. Zhizhchenko, “O nekotorykh voprosakh klassifikatsii algebraicheskikh mnogoobrazii”, IV Tiraspolskii simpozium po topologii i ee prilozheniyam, 1980 , 14 pp.

   1981
27. A. B. Zhizhchenko, “On fibration of complex varieties over complex curve”, Proceedings of the Mathematical Colloquim, Zagreb University, Zagreb, 1981 , 12 pp.

   1979
28. A. B. Zhizhchenko, “On fibrations of complex varieties”, Abstracts of International Conference in Topology, Budva, 1979 , 1 pp.

   1976
29. A. B. Zhizhchenko, “Algebraic fibrations with singularities (isolated singularities)”, Lecture notes summer course in Complex Analysis, ICTP Trieste, 1976 , 15 pp.
30. A. B. Zhizhchenko, “Algebraic fibrations with singularities (normal crossings)”, Lecture notes summer course in Complex Analysis, ICTP Trieste, 1976 , 12 pp.

   1975
31. A. B. Zizcenko, “On algebraic fiberings with isolated singularities in the fibers”, Soviet Math. Dokl., 16:4 (1975), 862–865 (1976)  mathscinet  zmath
32. A. B. Zizcenko, “On algebraic fiberings with arbitrary singularities in the fibers”, Soviet Math. Dokl., 16:4 (1975), 924–927 (1976)  mathscinet  zmath
33. A. B. Zhizhchenko, “On the homological structure of a fibering of an algebraic variety with isolated sungularities”, Math. USSR-Sb., 26:2 (1975), 280–293  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
34. A. B. Žižčenko, “The Seventeenth International Congress of Mathematicians (Vancouver, B. C., 1974)”, Fiz.-Mat. Spis. Bulgar. Akad. Nauk., 18(51):3 (1975), 233–240 (Bulgarian)  mathscinet
35. A. B. Zhizhchenko, O gomologicheskom stroenii algebraicheskogo rassloeniya s proizvolnymi osobennostyami v sloyakh (geometricheskaya teoriya), Soobscheniya OIYaI, R5-8969, Dubna, 1975 , 16 pp.
36. A. B. Zhizhchenko, Rassloeniya algebraicheskikh mnogoobrazii s osobennostyami v sloyakh (geometricheskaya teoriya), Diss. … dokt. fiz.-matem. nauk, 1975 , 145 pp.

   1972
37. A. B. Zhizhchenko, “Nekotorye tipy algebraicheskikh rassloenii s osobennostyami v sloyakh”, Trudy II Prazhskogo simpoziuma po topologii, 1972 , 22 pp.

   1969
38. A. B. Zhizhchenko, Algebraicheskaya geometriya v rabotakh sovetskikh matematikov, Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya «Matematika. Kibernetika», Znanie, M., 1969 , 60 pp.
39. A. B. Zhizhchenko, “Avtomorfizmy grupp kogomologii sloev rassloeniya s osobennostyami”, Trudy Tiraspolskogo simpoziuma po topologii, 1969 , 11 pp.

   1968
40. I. R. Šafarevič, B. G. Averbuch, Ju. R. Vajnberg, A. B. Žižčenko, Ju. I. Manin, B. G. Mojšezon, G. N. Tjurina, A. N. Tjurin, Algebraische Flächen, Mathematik und ihre Anwendungen in Physik und Technik Reihe A, 31, eds. I. R. Šafarevič, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig, 1968 , 303 pp.  mathscinet

   1965
41. I. R. Shafarevich, B. G. Averbukh, Yu. R. Vainberg, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Manin, B. G. Moishezon, G. N. Tyurina, A. N. Tyurin, Algebraic surfaces, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1965 , ix+281 pp.  mathnet  mathscinet (cited: 19)  mathscinet (cited: 19)  zmath
42. A. B. Zhizhchenko, “O rassloeniyakh algebraicheskikh mnogoobrazii s izolirovannymi osobennostyami v sloyakh”, Tezisy dokladov I Tiraspolskogo simpoziuma po topologii, 1965 , 1 pp.
43. A. B. Zhizhchenko, “Biratsionalnye preobrazovaniya”, Trudy MIAN SSSR, 75, 1965, 12–127
44. A. B. Zhizhchenko, “Minimalnye modeli”, Trudy MIAN SSSR, 75, 1965, 28–41

   1963
45. A. B. Zhizhchenko, “Rassloeniya algebraicheskikh mnogoobrazii s proizvolnymi osobennostyami”, Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po topologii, Tashkent, 1963 , 14 pp.

   1961
46. A. B. Zhizhchenko, “Homology groups of algebraic varieties”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 25:6 (1961), 765–788  mathnet  mathscinet  zmath

   1960
47. A. B. Zhizhchenko, Gruppy gomologii proektivnykh algebraicheskikh mnogoobrazii, Diss. … kand. fiz.-matem. nauk, 1960 , 61 pp.

   1959
48. A. B. Žižčenko, “Homological groups of affine algebraic manifolds”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 128:4 (1959), 661–664  mathscinet  zmath
49. A. B. Zhizhchenko, “O gruppakh gomologii affinnykh algebraicheskikh mnogoobrazii i ischezayuschikh tsiklakh”, Tezisy dokladov III Vsesoyuznoi konferentsii po topologii, Tbilisi, 1959 , 1 pp.

   1957
50. A. B. Zhizhchenko, “On the number of subfields of a field of algebraic functions of one variable”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 21:4 (1957), 541–548  mathnet  mathscinet  zmath
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018