Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

View Map
Directions

   
Zhizhchenko Aleksei Borisovich
(full list of publications)
| by years | scientific publications | by types |


Articles


   2016
1. A. M. Elizarov, A. B. Zhizhchenko, N. G. Zhiltsov, A. V. Kirillovich, E. K. Lipachev, “Mathematical knowledge ontologies and recommender systems for collections of documents in physics and mathematics”, Dokl. Math., 93:2 (2016), 231–233  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 6)

   2015
2. A. B. Zhizhchenko, V. V. Mazalov, B. T. Tsynguev, “Ranking of nodes in the mathematical portal Math-Net.ru publications graph”, Tr. Karel'skogo Nauchnogo Tsentra RAN. Ser. Mat. Mod. i Inform. Tekhnol., 2015, no. 10, 34–41  mathnet  crossref

   2013
3. D. Chebukov, A. Izaak, O. Misurina, Yu. Pupyrev, A. Zhizhchenko, “Math-Net.Ru as a digital archive of the Russian mathematical knowledge from the XIX century to today”, Lecture Notes in Computer Science, 7961, ed. J. Carette et al., 2013, 344–348 , arXiv: 1305.5655  mathnet (cited: 16)  crossref  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 6)

   2011
4. A. B. Zhizhchenko, “Mezhdunarodnaya deyatelnost v Rossiiskoi akademii nauk v sfere IKT”, Analiticheskii i informatsionnyi zhurnal «Dokumentalnaya elektrosvyaz», 21 (2011) , 6 pp.

   2009
5. A. B. Zhizhchenko, A. D. Izaak, “The information system Math-Net.Ru. Current state and prospects. The impact factors of Russian mathematics journals”, Russian Math. Surveys, 64:4 (2009), 775–784  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)

   2007
6. A. B. Zhizhchenko, A. D. Izaak, “The information system Math-Net.Ru. Application of contemporary technologies in the scientific work of mathematicians”, Russian Math. Surveys, 62:5 (2007), 943–966  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 9)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 9)

   2004
7. A. B. Zhizhchenko, “O razvitii telekommunikatsionnykh i nauchnykh nformatsionnykh sistem v Rossii”, Blagoi fond, blagoe delo, Rossiiskii gumanitarnyi nauchnyi fond, M., 2004

   2000
8. A. N. Bezdushnyi, A. B. Zhizhchenko, M. V. Kulagin, V. A. Serebryakov, “Integrated information resource system of the Russian academy of sciences and a technology for developing digital libraries”, Program. Comput. Softw., 26:4 (2000), 177–185  crossref  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
9. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, “O rossiiskom fragmente vsemirnoi matematicheskoi informatsionnoi sistemy «MATHNet»”, Sbornik «Teoriya sistem», M., 2000 , 12 pp.

   1999
10. A. Zhizhchenko, “Integrated system of information resources of RAS”, The Future of Mathematical Communication, MSRI, Berkeley, 1999 , 16 pp. http://www.msri.org/attachments/workshops/fmc99/Zhizhchenko_ISIR.pdf

   1996
11. A. B. Zhizhchenko, “O razvitii telekommunikatsionnykh i nauchnykh informatsionnykh sistem v Rossii”, Vestnik Rossiiskogo gumanitarnogo fonda, 1996, no. 2 , 8 pp.

   1995
12. A. B. Zhizhchenko, C. Lenum, “The Information system EMIR/NIS”, Euromath Bulletin, 2:3 (1995) , 7 pp.

   1989
13. A. B. Jijchenko, “On embedded tangent and secant varieties of projective algebraic varieties”, Theta functions, Bowdoin 1987, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 49, Part 1, Amer. Math. Soc., 1989, 709–718  crossref  mathscinet

   1980
14. A. B. Zhizhchenko, “O nekotorykh voprosakh klassifikatsii algebraicheskikh mnogoobrazii”, IV Tiraspolskii simpozium po topologii i ee prilozheniyam, 1980 , 14 pp.

   1981
15. A. B. Zhizhchenko, “On fibration of complex varieties over complex curve”, Proceedings of the Mathematical Colloquim, Zagreb University, Zagreb, 1981 , 12 pp.

   1976
16. A. B. Zhizhchenko, “Algebraic fibrations with singularities (isolated singularities)”, Lecture notes summer course in Complex Analysis, ICTP Trieste, 1976 , 15 pp.
17. A. B. Zhizhchenko, “Algebraic fibrations with singularities (normal crossings)”, Lecture notes summer course in Complex Analysis, ICTP Trieste, 1976 , 12 pp.

   1975
18. A. B. Zizcenko, “On algebraic fiberings with isolated singularities in the fibers”, Soviet Math. Dokl., 16:4 (1975), 862–865 (1976)  mathscinet  zmath
19. A. B. Zizcenko, “On algebraic fiberings with arbitrary singularities in the fibers”, Soviet Math. Dokl., 16:4 (1975), 924–927 (1976)  mathscinet  zmath
20. A. B. Zhizhchenko, “On the homological structure of a fibering of an algebraic variety with isolated sungularities”, Math. USSR-Sb., 26:2 (1975), 280–293  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
21. A. B. Žižčenko, “The Seventeenth International Congress of Mathematicians (Vancouver, B. C., 1974)”, Fiz.-Mat. Spis. Bulgar. Akad. Nauk., 18(51):3 (1975), 233–240 (Bulgarian)  mathscinet

   1972
22. A. B. Zhizhchenko, “Nekotorye tipy algebraicheskikh rassloenii s osobennostyami v sloyakh”, Trudy II Prazhskogo simpoziuma po topologii, 1972 , 22 pp.

   1969
23. A. B. Zhizhchenko, “Avtomorfizmy grupp kogomologii sloev rassloeniya s osobennostyami”, Trudy Tiraspolskogo simpoziuma po topologii, 1969 , 11 pp.

   1965
24. A. B. Zhizhchenko, “Biratsionalnye preobrazovaniya”, Trudy MIAN SSSR, 75, 1965, 12–127
25. A. B. Zhizhchenko, “Minimalnye modeli”, Trudy MIAN SSSR, 75, 1965, 28–41

   1963
26. A. B. Zhizhchenko, “Rassloeniya algebraicheskikh mnogoobrazii s proizvolnymi osobennostyami”, Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po topologii, Tashkent, 1963 , 14 pp.

   1961
27. A. B. Zhizhchenko, “Homology groups of algebraic varieties”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 25:6 (1961), 765–788  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
28. A. B. Žižčenko, “Homological groups of affine algebraic manifolds”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 128:4 (1959), 661–664  mathscinet  zmath

   1957
29. A. B. Zhizhchenko, “On the number of subfields of a field of algebraic functions of one variable”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 21:4 (1957), 541–548  mathnet  mathscinet  zmath

Books


   2007
30. A. B. Zhizhchenko, Algebraicheskaya geometriya v rabotakh sovetskikh matematikov, URSS, M., 2007 , 64 pp.

   1996
31. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, Sistemnyi proekt «Sozdanie natsionalnoi seti kompyuternykh telekommunikatsii dlya nauki i vysshei shkoly», Minnauka, M., 1996 , 220 pp.

   1969
32. A. B. Zhizhchenko, Algebraicheskaya geometriya v rabotakh sovetskikh matematikov, Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya «Matematika. Kibernetika», Znanie, M., 1969 , 60 pp.

   1968
33. I. R. Šafarevič, B. G. Averbuch, Ju. R. Vajnberg, A. B. Žižčenko, Ju. I. Manin, B. G. Mojšezon, G. N. Tjurina, A. N. Tjurin, Algebraische Flächen, Mathematik und ihre Anwendungen in Physik und Technik Reihe A, 31, eds. I. R. Šafarevič, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig, 1968 , 303 pp.  mathscinet

   1965
34. I. R. Shafarevich, B. G. Averbukh, Yu. R. Vainberg, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Manin, B. G. Moishezon, G. N. Tyurina, A. N. Tyurin, Algebraic surfaces, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1965 , ix+281 pp.  mathnet  mathscinet (cited: 19)  mathscinet (cited: 19)  zmath

Thesis


   1975
35. A. B. Zhizhchenko, Rassloeniya algebraicheskikh mnogoobrazii s osobennostyami v sloyakh (geometricheskaya teoriya), Diss. … dokt. fiz.-matem. nauk, 1975 , 145 pp.

   1960
36. A. B. Zhizhchenko, Gruppy gomologii proektivnykh algebraicheskikh mnogoobrazii, Diss. … kand. fiz.-matem. nauk, 1960 , 61 pp.

Proceedings


   2012
37. S. A. Polikarpov, Yu. S. Vishnyakov, A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, A. V. Koshkarev, A. A. Medvedev, “Raspredelennaya sistema dlya integratsii dannykh distantsionnogo zondirovaniya v interesakh nauk o Zemle”, Tezisy Soveschaniya APN (MAIRS/NEESPI/SIRS) «Ekstremalnye proyavleniya globalnogo izmeneniya klimata na territorii Severnoi Azii», SCERT, 2012, 49–51
38. M. R. Biktimirov, A. B. Zhizhchenko, A. Yu. Scherbakov, “Doverennye sistemy khranilisch nauchno-spravochnoi informatsii”, Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Novye informatsionnye tekhnologii i menedzhment kachestva» (NIT&QM'2012), 2012 http://conference.informika.ru/

   2011
39. A. B. Zhizhchenko, “Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologii v sovremennykh gumanitarnykh issledovaniyakh”, Trudy Bakinskogo Mezhdunarodnogo foruma, 2011 , 6 pp.
40. A. B. Zhizhchenko, “O kontseptsii sozdaniya Edinogo informatsionno-vychislitelnogo prostranstva v oblasti nauki, obrazovaniya i innovatsii”, Trudy 12-i Mezhdunarodnoi konferentsii «Sostoyanie i perspektivy razvitiya IP-kommunikatsii i IP-servisov v Rossii», 2011 , 15 pp.
41. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “Formirovanie Edinogo informatsionnogo nauchno-obrazovatelnogo prostranstva sredstvami Data-tsentra”, Trudy VIII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoe obschestvo», 2011 , 20 pp.

   2010
42. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “Sozdanie edinoi raspredelennoi informatsionnoi sistemy nauki, obrazovaniya i innovatsii”, Trudy VII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoi obschestvo», 2010 , 11 pp.
43. A. B. Zhizhchenko, A. N. Sotnikov, “O kontseptsii sozdaniya rossiiskoi nauchno-issledovatelskoi grid infrastruktury i informatsionnaya sistema Math-Net”, Trudy VII Tverskogo sotsialno-ekonomicheskogo foruma «Informatsionnoi obschestvo» (g. Tver, 8–9 iyulya 2010 g.), 2010 , 12 pp.

   2009
44. A. B. Zhizhchenko, “O sozdanii telekommunikatsionnoi infrastruktury dlya razvitiya informatsionno-vychislitelnoi sredy”, Trudy Mezhdunarodnoi konferentsii Assotsiatsii dokumentalnoi elektrosvyazi, 2009 , 7 pp.

   1979
45. A. B. Zhizhchenko, “On fibrations of complex varieties”, Abstracts of International Conference in Topology, Budva, 1979 , 1 pp.

   1965
46. A. B. Zhizhchenko, “O rassloeniyakh algebraicheskikh mnogoobrazii s izolirovannymi osobennostyami v sloyakh”, Tezisy dokladov I Tiraspolskogo simpoziuma po topologii, 1965 , 1 pp.

   1959
47. A. B. Zhizhchenko, “O gruppakh gomologii affinnykh algebraicheskikh mnogoobrazii i ischezayuschikh tsiklakh”, Tezisy dokladov III Vsesoyuznoi konferentsii po topologii, Tbilisi, 1959 , 1 pp.

Preprints


   1997
48. A. B. Zhizhchenko et al., INCO Project 977062 Establishment of Electronic Information Services in CCE/NIS, Sankt-Augustin, Germany, 1997 , 18 pp.

   1996
49. A. B. Zhizhchenko, s soavtorami, Final Report INTAS Project 1010-COT 93-121 Euromath Network and Services for NIS, Copenhagen University, Copenhagen, 1996 , 157 pp.

   1975
50. A. B. Zhizhchenko, O gomologicheskom stroenii algebraicheskogo rassloeniya s proizvolnymi osobennostyami v sloyakh (geometricheskaya teoriya), Soobscheniya OIYaI, R5-8969, Dubna, 1975 , 16 pp.

Научно-популярные и образовательные материалы


   1981
51. A. B. Zhizhchenko, “Uniformizatsiya”, Matematicheskaya entsiklopediya, 4, 1981 , 1 pp.

   1977
52. A. B. Zhizhchenko, “Algebraicheskie funktsii”, Matematicheskaya entsiklopediya, 1, 1977 , 3 pp.

Information matherials


   2017
53. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Dynamical systems, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134, VINITI, Moscow, 2017, 3–5  mathnet

   2005
54. V. M. Buchstaber, A. B. Zhizhchenko, B. N. Chetverushkin, “On the work of the International Conference on Selected Problems of Modern Mathematics”, Russian Math. Surveys, 60:3 (2005), 575–576  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus

   2003
55. V. A. Golubeva, A. B. Zhizhchenko, A. G. Sergeev, “International Congress of Mathematicians, Beijing, China, 20–28 August 2002”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 825–836  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa

   1984
56. S. M. Nikol'skii, A. B. Zhizhchenko, “The Twenty-First International Congress of Mathematicians (Warsaw, August 1983)”, Uspekhi Mat. Nauk, 39:6(240) (1984), 215–248  mathnet

   1975
57. A. B. Zhizhchenko, “The Seventeenth International Congress of Mathematicians (Vancouver, B.C., 1974)”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:2(182) (1975), 235–246  mathnet  mathscinet

Personalia


   2018
58. B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii, “In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov”, Matem. Mod., 30:1 (2018), 135–136  mathnet

   2014
59. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, V. M. Buchstaber, S. K. Godunov, A. B. Zhizhchenko, V. V. Kozlov, A. I. Maslov, V. P. Platonov, V. F. Tishkin, L. D. Faddeev, “Boris Nikolaevich Chetverushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 387–392  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
60. I. Ya. Aref'eva, V. M. Buchstaber, E. P. Velikhov, A. B. Zhizhchenko, V. E. Zakharov, I. A. Ibragimov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, P. P. Kulish, L. N. Lipatov, V. P. Maslov, V. A. Matveev, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. M. Polyakov, V. A. Rubakov, M. A. Semenov-Tian-Shansky, Yu. A. Simonov, Ya. G. Sinai, A. A. Slavnov, I. A. Sokolov, L. A. Takhtadzhyan, V. E. Fortov, S. L. Shatashvili, “Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1133–1142  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
61. A. M. Vershik, A. P. Veselov, A. A. Gaifullin, B. A. Dubrovin, A. B. Zhizhchenko, I. M. Krichever, A. A. Mal'tsev, D. V. Millionshchikov, S. P. Novikov, T. E. Panov, A. G. Sergeev, I. A. Taimanov, “Viktor Matveevich Buchstaber (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 581–590  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2010
62. V. V. Benyash-Krivets, A. B. Zhizhchenko, E. I. Zel'manov, A. A. Mal'tsev, G. A. Margulis, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 65:3 (2010), 593–596  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
63. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi

   2009
64. È. L. Akim, A. L. Afendikov, K. V. Brushlinskii, S. K. Godunov, G. V. Dolgoleva, A. B. Zhizhchenko, V. T. Zhukov, M. K. Kerimov, A. O. Latsis, A. E. Lutsky, M. V. Maslennikov, Yu. P. Popov, G. P. Prokopov, V. S. Ryaben'kii, B. N. Chetverushkin, “Aleksei Valerievich Zabrodin (1933–2008)”, Comput. Math. Math. Phys., 49:7 (2009), 1276–1280  mathnet  crossref  isi  scopus

   2003
65. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
66. A. A. Bolibrukh, A. P. Veselov, A. B. Zhizhchenko, I. M. Krichever, A. A. Mal'tsev, S. P. Novikov, T. E. Panov, Yu. M. Smirnov, “Viktor Matveevich Buchstaber (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:3 (2003), 627–635  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2002
67. D. V. Anosov, V. L. Ginzburg, A. B. Zhizhchenko, M. I. Monastyrskii, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, M. A. Soloviev, “Naum Natanovich Meiman (obituary)”, Russian Math. Surveys, 57:2 (2002), 399–405  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2000
68. A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, L. D. Kudryavtsev, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1131–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1992
69. Yu. E. Anikonov, N. N. Bogolyubov, Yu. L. Ershov, A. B. Zhizhchenko, E. F. Mishchenko, V. G. Romanov, “Mikhail Mikhailovich Lavrent'ev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 197–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
70. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, L. D. Faddeev, “Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 1–3  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1990
71. N. N. Bogolyubov, A. B. Zhizhchenko, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 45:5 (1990), 251–253  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa

Miscellaneous


   1965
72. Kompleksnye prostranstva, Sbornik perevodov, predisl. I. R. Shafarevicha, pod red. A. B. Zhizhchenko, A. L. Onischika, Mir, M., 1965 , 320 pp.  mathscinet
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2018