Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter
 Library


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Malyshev Fedor Mikhailovich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |


1. F. M. Malyshev, Diskr. Mat. (to appear)  mathnet

   2019
2. F. M. Malyshev, “Novoe dokazatelstvo neravenstva Brunna-Minkovskogo”, Klassicheskaya i sovremennaya geometriya (Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya V. T. Bazyleva), MPGU, Moskva, 2019, 111–113
3. F. M. Malyshev, “Probabilistic characteristics of differential and linear relations for nonhomogeneous linear medium”, Mat. Vopr. Kriptogr., 10:1 (2019), 41–72  mathnet  crossref  mathscinet  elib
4. F. M. Malyshev, “Raznostnye kharakteristiki slozhenii elementov $GF(2)^n$ po ${\rm mod}\,2$ i po ${\rm mod}\,2^n$"”, Algebra, teoriya chisel i diskretnaya geometriya: sovremennye problemy, prilozheniya i problemy istorii., Materialy XVI Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora Mishelya Deza. TGPU im. L. N. Tolstogo, Tula, 2019, 175–179
5. F. M. Malyshev, “Elementarnoe dokazatelstvo teoremy Brunna–Minkovskogo”, Algebra, teoriya chisel i diskretnaya geometriya: sovremennye problemy, prilozheniya i problemy istorii, Materialy XVII Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi stoletiyu so dnya rozhdeniya professora N. I. Feldmana i devyanostoletiyu so dnya rozhdeniya professorov A. I. Vinogradova, A. V. Malysheva i B. F. Skubenko, TGPU im. L. N. Tolstogo, Tula, 2019, 168–172
6. F. M. Malyshev, “Functional circuits defining families of permutations of the space $GF(2)^N$”, Mat. Vopr. Kriptogr., 10:3 (2019), 81–87  mathnet  crossref  mathscinet
7. F. M. Malyshev, “Generation of the alternating group by modular additions”, Discrete Math. Appl., 29:5 (2019), 303–309  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2018
8. F. M. Malyshev, “Gruppy podstanovok, porozhdënnye modulnymi slozheniyami”, Materialy mezhdunarodnoi algebraicheskoi konferentsii, posvyaschënnoi 110-letiyu so dnya rozhdeniya A.G. Kurosha ((Moskva, 2018) mekh-mat MGU, Moskva), 2018, 132–135
9. F. M. Malyshev, “Usloviya slaboi obratimosti dlya $n$-kvazigrupp”, Materialy mezhdunarodnoi algebraicheskoi konferentsii, posvyaschënnoi 110-letiyu so dnya rozhdeniya A.G. Kurosha ((Moskva, 2018) mekh-mat MGU, Moskva), 2018, 135–138
10. F. M. Malyshev, A. E. Trishin, “Lineinyi i raznostnyi metody v kriptografii (drugoi vzglyad)”, Algebra, teoriya chisel i diskretnaya geometriya: sovremennye problemy i prilozheniya., Materialy XV mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschënnoi stoletiyu so dnya rozhdeniya Nikolaya Mikhailovicha Korobova. TGPU im. L.N. Tolstogo, Tula, 2018, 42–45
11. F. M. Malyshev, “Beskonechnye serii prostykh obobschënnykh grafov de Breina”, Algebra, teoriya chisel i diskretnaya geometriya: sovremennye problemy i prilozheniya., Materialy XV mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschënnoi stoletiyu so dnya rozhdeniya Nikolaya Mikhailovicha Korobova. TGPU im. L.N. Tolstogo, Tula, 2018, 187–190

   2019
12. F. M. Malyshev, “On affine classification of permutations on the space $GF(2)^3$”, Discrete Math. Appl., 29:6 (2019), 363–371  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2018
13. F. M. Malyshev, “Weakly invertible $n$-quasigroups”, Chebyshevskii Sb., 19:2 (2018), 304–318  mathnet  crossref  elib  scopus

   2017
14. F. M. Malyshev, “Kriptograficheski slabye funktsii uslozhneniya dlya trekhchlennykh lineinykh rekurrentnykh posledovatelnostei”, Matem. vopr. kriptogr., 8:1 (2017), 69–80  mathnet  crossref  mathscinet  elib
15. A. V. Erokhin, F. M. Malyshev, A. E. Trishin, “Multidimensional linear method and diffusion characteristics of linear medium of ciphering transform”, Mat. Vopr. Kriptogr., 8:4 (2017), 29–62  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib

   2016
16. F. M. Malyshev, “The Post-Gluskin-Hosszú theorem for finite $n$-quasigroups and self-invariant families of permutations”, Sb. Math., 207:2 (2016), 226–237  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2017
17. F. M. Malyshev, “Distribution density of commutant of random rotations of three-dimensional Euclidean space”, Theory Probab. Appl., 61:2 (2017), 277–294  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
18. F. M. Malyshev, “The Post – Gluskin – Hosszu theorem for $n$-quasigroups”, Proceedings of the XIV international conference “Algebra and Number Theory: Contemporary Problems and Applications” (Saratov, 2016), SSU, Saratov, 2016, 59–62

   2017
19. F. M. Malyshev, “Distribution of the extreme values of the number of ones in Boolean analogues of the Pascal triangle”, Discrete Math. Appl., 27:3 (2017), 149–176  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
20. F. M. Malyshev, D. I. Trifonov, “Diffusion properties of XSLP-ciphers”, Mat. Vopr. Kriptogr., 7:3 (2016), 47–60  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2015
21. F. M. Malyshev, “Family of Equal-Sized $n$-Dimensional Polyhedra Satisfying Cavalieri's Principle”, Math. Notes, 97:2 (2015), 213–229  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
22. F. M. Malyshev, “The complexity of initial state recovery for a class of filter generators”, Mat. Vopr. Kriptogr., 6:1 (2015), 109–116  mathnet  crossref  mathscinet  elib
23. F. M. Malyshev, “Kombinatornye konfiguratsii i odnorodnye triangulyatsii torov”, Materialy XIII Mezhdunarodnoi konferentsii «Algebra, teoriya chisel i diskretnaya geometriya: sovremennye problemy i prilozheniya» (Tula, 2015), TGPU, Tula, 2015, 309–312  elib
24. F. M. Malyshev, “Bases of recurrent sequences”, Chebyshevskii Sb., 16:2 (2015), 155–185  mathnet  elib

   2014
25. F. M. Malyshev, “The duality of differential and linear methods in cryptography”, Mat. Vopr. Kriptogr., 5:3 (2014), 35–47  mathnet  crossref  elib
26. F. M. Malyshev, “On the fraction of matrices with maximal additive complexity”, Discrete Math. Appl., 24:6 (2014), 359–361  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus

   2013
27. F. M. Malyshev, “Three series of $5$-configurations”, Mat. Vopr. Kriptogr., 4:3 (2013), 83–97  mathnet  crossref
28. F. M. Malyshev, “Four infinite series of $k$-configurations”, Mat. Vopr. Kriptogr., 4:4 (2013), 65–75  mathnet  crossref

   2012
29. F. M. Malyshev, A. A. Frolov, “Classification of $(v,3)$-Configurations”, Math. Notes, 91:5 (2012), 689–696  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
30. F. M. Malyshev, “Metric properties of embeddings of the set of integers into the cylider”, Mat. Vopr. Kriptogr., 3:3 (2012), 57–79  mathnet  crossref  elib

   2011
31. F. M. Malyshev, “Basises of integers under the multiplace shift operations”, Mat. Vopr. Kriptogr., 2:1 (2011), 29–73  mathnet  crossref  elib
32. F. M. Malyshev, A. A. Frolov, “Classification theorems for (v,k)–configurations”, Proceedings of MaBIT-2010, “Mathematical aspects of information security” (Moscow, 2010), MCCME, 2011, 61–65

   2010
33. F. M. Malyshev, “Doubly transitive XLS-families of permutations”, Mat. Vopr. Kriptogr., 1:2 (2010), 93–103  mathnet  crossref  elib
34. F. M. Malyshev, “On the asymptotic behavior of the probability distributions on the residue rings”, Proceedings of MaBIT-2009, Mathematical aspects of information security (Moscow, 2009), MCCME, 2010, 23–31


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2020